printlogo


 اصلاح طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق جهت تامین نظر شورای نگهبان


نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، ‌ طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق را ‌اصلاح کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد،  در جلسه علنی نمایندگان مجلس به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق پرداختند.نمایندگان مجلسی جهت تامین نظر شورای نگهبان ماده ۸ این طرح را حذف کردند که در آن آمده بود: «به‌منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب غیر خانگی (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است.
 وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری‌های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.»