printlogo


کمّیت زیاد و کیفیت پایین مشکل اساسی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی


موموندی، مدیرکل دفتر اقتصاد و فرهنگ وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در حال حاضر تعداد پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی زیاد و کیفیت آن ها پایین است. برای دستیابی کامل به اهداف اقتصاد مقاومتی، لازم است ضمن تعریف دقیق تر پروژه ها، از تعداد آن ها کاسته شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد،به نقل از مقاومتی نیوز جلسه اخیر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با موضوع «آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی برگزار شد، فعالیت های سه سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه آن مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت.
کمیت زیاد و کیفیت پایین مشکل اساسی پروژه های اقتصاد مقاومتی
موموندی مدیرکل دفتر اقتصاد و فرهنگ وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در این جلسه گفت: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در بحث پروژه های اقتصاد مقاومتی وجود دارد، تورم برنامه و پروژه است و به نظر بنده یکی از الزامات اصلاح این موضوع کاهش حجم پروژه های اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات موجود عدم تعیین و تعریف دقیق پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی است. سازمان برنامه و بودجه نیز نتوانسته به خوبی پروژه ها را تعریف کند و هماهنگی های لازم را انجام دهد.
این مسئول وزارت ارشاد گفت: در مورد سامانه نیپا باید دانست که بارگزاری ماهانه گزارش های عملکرد، مفید نیست. بارگزاری این گزارش ها باید به صورت فصلی باشد که در نهایت یک گزارش کیفی مفید ارائه شود.
حضور معین ها در استان ها کاربردی ندارد و بی فایده است
مدیرکل دفتر اقتصاد و فرهنگ وزارت ارشاد گفت: معین ها هیچ کار اساسی برای استان های مشخص شده خود انجام نمی دهند و فقط از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی گزارش می خواهند. با این بخش نامه و دستورالعمل ها هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و باید یک اقدام اساسی تری در دستور کار قرار گیرد.
وی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه در حوزه برنامه ریزی و اقتصاد به طور تخصصی کار می کند و بر دستگاه های اجرایی دیگر نیز اشراف اطلاعاتی دارد و به همین دلیل گزینه مناسبی برای دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی محسوب می شود؛ اما باید فرایندهای اجرایی آن اصلاح شود و نظارت ها به درستی صورت گیرد.
موموندی در پایان گفت: برای دستیابی کامل به اهداف اقتصاد مقاومتی و آن حد مطلوبی که مقام معظم رهبری از تشکیل ستاد مد نظر دارند، می بایستی حجم پروژه ها کم شود و خود وزارتخانه و دستگاه های دولتی مستقلا کار را جلو ببرند و پاسخگو باشند.