printlogo


اهدای جوایز برندگان طرح یک تیم و هزار همراه مخابرات منطقه لرستان

طی مراسمی جوایز برندگان طرح یک تیم وهزار همراه مخابرات منطقه لرستان  با حضور مدیر مخابرات منطقه ، معاونت شبکه ، مدیریت مالی  ، مدیر دفتر منطقه ، ریاست اداره بازرسی و ریاست امور مشتریان  ارتباطات سیار اهدا گردید.  در این مراسم مهندس محمودی مدیر مخابرات منطقه لرستان ضمن تبریک به برندگان این طرح  افزود : همراه اول  اپراتور غالب در استان می باشد و امروزه شاهد ارائه خدمات و سرویس های خاص از طرف همراه اول به مشتریان هستیم .  مهندس محمودی با ابراز تشکر از مدعوین و مشتریان وفادار گفت: شرکت ارتباطات سیار برای قدردانی از مشتریان وفادار خوش حساب ، یک سری امتیازات قرار داده است ،کمپین ها و بسته هایی را تعریف کرده است که  کمپین یک تیم و هزار همراه ،18 نفر برنده در استان لرستان داشته است و جوایز هر کدام مبلغ صد میلیون ریال هدیه نقدی است که امروز تقدیم شده است . مهندس محمودی در ادامه اظهار داشت : آنچه برای ما مهم و ارزشمند است ارائه خدمات با کیفیت و برطرف نمودن نیازهای ارتباطی مشتریان است و با وجود زیرساخت های بسیار قوی در مخابرات منطقه می توان بهترین و با کیفیت ترین سرویس ها را در حوزه ثابت و سیار به مشتریان ارائه نمود . شایان ذکر است جوایز این طرح شامل 18جایزه ۱۰۰میلیون ریالی در سطح استان لرستان  بوده است که به برندگان وفادار همراه اول اهدا گردید .