printlogo


نقدی برنفوذجلّال دربرخی شرکت‌های وزارت نیرو


ادامه از صفحه 2
مکتوب در پرونده وجود نداشت ما را کاملاً سردرگم و متحیر نمود که آیا اشتباهی رخ‌داده و یا لایه حمایتی و تشکیلاتی تا این حد گسترده شده‌اند که حتی قادر به حذف گزارش تخلفات  مالی پرسنل متخلف و پاکسازی پرونده حراستی افرادهستند؟!  قطعاً برسی و پاسخ به آن می‌تواند منتج  به برخورد و برچیدن جلّالها درساختار مدیریتی می باشد .
با گذشت زمان عمق لایه های حمایتی برایمان بیشتر آشکار شد؟و فهمیدیم  آرتیست قصه ما نه‌تنها، تنها نیست بلکه شبکه‌ای گسترده از حقالمشاوره بگیران از ترس و احساس خطرتمام قد به حمایت از شومن ماجراپرداختند  و چون ابزار و جایگاه لازم در اختیارشان هست محرمانه و غیر محرمانه مکتوب و شفاهی حضوری و تلفنی تمام‌قد برای تبرئه شومن قصه و در اصل  بقای خودشان که جلال شده بودند به میدان آمدند حتی ردهای بالاتراز سازمان نیز فعال شدنند با توهین و تحقیر و تهدید وسو استفاده از مقام و رفتار خارج از عرف اداری سعی  درسکوت ما ووادار نمودن ما و عقب‌نشینی و عدم پیگیری ماجراشدنند  البته چون اعتقاد راسخ داشته و داریم که راهی به‌جز برچیدن بساط  این جلّالها بنا به رهنورد رهبر انقلاب و وجهاد تبیین وبرگشت اعتماد به جامعه نیست از تهدید و توهین و تحقیر خوفی به دل را ندادیم این بار با شناخت کامل‌تروشناسایی لایه‌های حمایتی این تشکیلات، ناامید ازمدیران ریاکار ومشکوک به جلال!؟؟ برای دفاع از حق مردم به عدلیه متوسل شدیم ؛اینباربا دست پر ما ازطریق عدلیه خواستار ارسال سوابق شومن قصه شدیم،لایه نفوذی و حامی درحراست که عرصه را تنگ دیدند  از ارسال گزارشات  خودداری می‌نمود و باکمال وقاحت گفتند این تخلفات چون مربوطه به  سال ۸۸ است و آن زمان سیستم نبوده ما نداریم اما ما  که با ترفندهای این شبکه آشنا شده بودیم علیرغم مقاومت در ارسال مستندات با دادن ادرس دقیق تخلفات به کمک عدلیه موفق به‌ وادار  کردن اسناد مکاتبات و تخلفات گدشته شومن قصه جهت ثبت در پرونده شدیم وتشت رسوایی این تشکیلات به زمین خورد القصه شومن قصه ما که عرصه را تنگ دید متو جه شدآخرین لایه حفاظتی بیشتر از این نمی‌تواند برایش هزینه کند با پیغام‌وپسغام و اعزام  پیاده نظام  یک‌چشم و دو چشم سعی درگرفتن رضایت داشت و جمع‌کردن ماجرا داشت ماجرایی که هرچه جلوتر می‌رود لایه‌های و اسناد بیشتری ازجلال پروری و نفوذ در ساختار سازمان درآن برملا می‌شود با حضور دردادگاه با چون مظلوم‌نمایی و گريه و زاری نزد قاضی، قسم دادن جان دخترانش  چنان نقشی ایفا نمود که دل هر رهگذری از اینهمه ظلمی مه به این شومن در 27 سال گذشته امده بدرد می امد !! بعد از چند لحطه با پاک کردن اشک اینار در نقشی حق به جانب  نزد قاضی بیان کرد حقالمشاوره جرم نیست!؟؟ و درست می گفت!1!
چگونه و به چه نحوی گزارشات تخلف که تنطیم کنندگان آن هنوزدر سازمان حضوردارند معدوم و به مراجع نظارتی بالادستی  گزارش نشده!؟
چگونه علی‌رغم تخلفات محرز و مستند و مکتوب شومن قصه ما این اسناد به ادارت نظارتی و امنیتی  ارسال نشده برای پستی مهم‌تر تأیید صلاحیت صادرشده ؟!
دستگاه‌های امنیتی برسی کنند مسببان معدوم کردن پرونده و تلاش گسترده و سازمان‌یافته جهت بی‌گناه جلوه دادن شومن قصه ما بخصوص بخش‌ حراست که باید چشم و گوش سازمان و امین مردم  باشد چه کسانی هستند که موجب تداوم ۲۷ سال مدیریت چنین افرادی را فراهم نموده اند ؟!
آیا این افراد نفوذی با گزارش‌های خلاف به‌عنوان حلقه آخر حمايتي گروه متخلف باید مورد پیگرد قرار گیرند یا دراتول سازی و شرکت مهم‌تر سازمان ارتقاء مقام یابند؟!
مدیران ارشد شرکتی که در جریان ریز  این تخلفات گسترده بودند  ونقش حمایتی ایفا نمودنند باید محاکمه شوند یا در پست خود ابقا؟!
 دستگاه نظارتی برسی نمایند چگونه برای یک  کارمندان  معمولی چندین ماه  برای تأیید صلاحیت زمان لازم دارند  ولی متخلفین این‌چنین در کمترین زمان ممکن با تأیید صلاحیت در پست‌های بالاتروحساس مالی سازمان  با گردش هزاران میلیاردی ارتقاء میابند.
 بررسی و بازنگری در ارزیابی تأیید صلاحیت مدیران دستگاه‌ها از طریق چند کانال مطمئن وعدم اتکا صرف به گزارش‌های برخی حراست‌ها برای جلوگیری از نفوذ جلّال ها که دغدغه صریح رهبری و خطری جدی برای نظام است، امری لازم و حیاتی است چراکه در غیر این صورت و عدم برخورد با متخلفین  شناخته شده وباند حامی  وسلب اعتماد کارمندان شاهد همه گیری جلال ها ورتکرار آن در ابعاد گسترده‌تر باشیم 
دراین ماجرا شاهد امکانات و ابزار اغواگری در شرکتهای شبه دولتی  و حمایت از جلال های سازمان با امکانات گسترده بیت المال دراختیارچون خانه‌سازمانی ویلایی چند صدمیلیاردی ولنجک و زعفرانیه وواگذاری مجدد منازل سازمانی به برخی لایه های این طیف بعد از ۱۵ سال اسکان ، دروغگویی در واگذاری امکانات ویژه بنام یک ارگان خاص وهزینه کردن  این دستگاههای نطارتی برای انجام تخلفات  وتداوم ماندن درپست با حمایت خواسته یا ناخواسته از ترس یا حب پست و مقام  ازلایه حمایتی جلّال ها سازمان ؟! برخی افراد این لایه های جلال (م ب (ح ت( ع س( م ب( ح ب( رم اه 
ادامه دارد ...