printlogo


نقش دولت سیزدهم در تأمین مالی و اجرای پروژه آب‌رسانی غدیر
ابرپروژه‌ای که 10 ماهه به بهره‌برداری رسید

گروه انرژی - اَبَرپروژه آب‌رسانی غدیر که در دولت سیزدهم، آغاز و تامین اعتبار شد و پس از زمان ساخت 10 ماهه به بهره‌برداری رسید، شامل بزرگترین ایستگاه پمپاژ کشور به ظرفیت 10 هزار لیتر در ثانیه است.اَبَرپروژه آب‌رسانی غدیر شهریورماه‌ سال گذشته، 370 روز پس از اولین سفر استانی رئیس جمهور به خوزستان با حضور  رئیسی به بهره‌برداری رسید تا زمینه حل مهمترین معضل استان خوزستان مهیا شود.بر اساس جزئیات ارائه شده از سوی سازمان آب و برق خوزستان به عنوان متولی طرح، اَبرپروژه آبرسانی غدیر با اجزای جدید، پس از سفر 5 شهریور ماه سال 1400 رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت و فرآیند طراحی آن تا آبان‌ماه به اتمام رسید.
 ایستگاه پمپاژ w2 مهمترین جزء طرح آب‌رسانی غدیر
در همین رابطه و بر اساس گزارشی که فارس منتشر کرده است: طرح بزرگ آبرسانی غدیر از 3 بخش، احداث ایستگاه پمپاژ، خطوط انتقال و افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ تشکیل می‌شود.در همین راستا نخستین و مهمترین جز این اَبَرپروژه آبرسانی، به احداث ایستگاه پمپاژ موسوم به W2 باز می‌گردد، جایی که این ایستگاه پمپاژ به عنوان بزرگترین ایستگاه حرکت دهنده آب در کشور به ظرفیت 10 هزار لیتر در هر ثانیه پس از سد دز آب را به خطوط انتقال طرح غدیر حرکت می‌دهد.
در همین راستا، صابر سعادتی، کارشناس مدیریت منابع آب ضمن اشاره به ابعاد فنی این ایستگاه پمپاژ می‌گوید: بسیاری از ایستگاه‌ پمپاژهای طرح غدیر برای اولین بار در خاورمیانه ساخته شده و نمونه آن را به جز در معدود کشورهای توسعه یافته در آمریکا در هیچ کجای دیگر نمی‌توان یافت.
سعادتی تاکید کرد: ایستگاه پمپاژ W2 که وظیفه آبرسانی دز به خط غدیر را به عهده دارد طرفیتی معادل 10 هزار لیتر در ثانیه دارد و یکی از بزرگترین ایستگاه پمپاژهای خاورمیانه است.
نکته قابل توجه در ساخت ایستگاه پمپاژ w2 آن است که فرآیند ساخت این واحد عظیم گزینه جایگزین آبگیر گران قیمت و دشوار تعبیه شده در طرح قبلی بود که طی سفر رئیس جمهور مطرح، تامین مالی و در نهایت به بهره‌برداری رسید.
واکاوی جزئیات طرح غدیر که از سال 1400 در دستور کار قرار گرفت
علاوه بر ایستگاه پمپاژ W2 افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ ام‌الدبس که در طرح جدید به عنوان قلب تپنده میانه پروژه نقش ایفا می‌کرد نیز در دستور کار قرار گرفت و 5 هزار لیتر در ثانیه به ظرفیت این ایستگاه پمپاژ اضافه شد.
علاوه بر این احداث ایستگاه پمپاژ شهید چمران در دو فاز با ظرفیت 5 هزار لیتر بر ثانیه دیگر نیز در دستور کار قرار گرفت.
علاوه بر ساخت و توسعه ظرفیت ایستگاه‌های پمپاژ، تکمیل خطوط انتقال شامل احداث خط انتقال از ایستگاه پمپاژ W2 تا خط اصلی غدیر در کیلومتر 46 به طول 15 کیلومتر، احداث خط اصلی غدیر از کیلومتر 46 تا 66، به طول 20 کیلومتر، تکمیل خط انتقال اصلی غدیر از کیلومتر 66 تا 104 به طول 38 کیلومتر، و احداث خط انتقال از ایستگاه پمپاژ ام‌الدبس تا مخازن متعادل کننده به ظرفیت 5 کیلومتر در دستور کار بود.
بر این اساس، در مجموع 78 کیلومتر خطوط انتقال در طرح جدید غدیر به اتمام رسید تا زمینه رسیدن آب شرب بهداشتی پایدار به بهترین کیفیت به دست مردم مهیا شود.
آبرسانی غدیر با طرح جدید در کمتر از یک سال
 به بهره‌برداری رسید
به گزارش فارس پس از بهره‌برداری طرح غدیر، برخی از سیاستمداران اصلاح‌طلب این طرح را به عنوان طرحی که در دولت قبل آغاز و تکمیل شده است، معرفی کردند.
این در حالیست که طرح آبرسانی غدیر در سال 1387 و دولت مهروزی آغاز شده اما به دلیل سنگین بودن هزینه و زمان ساخت آبگیر از پشت سد دز به 5 سال زمان ساخت دیگر و بیش از 25 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت.
این در حالیست که با سفر رئیس جمهور و تعریف اجزای جدید در این طرح، اَبرپروژه آبرسانی جدید مشابه جزئیات ذکر شده در دستور کار قرار گرفت و در کمتر از 10 ماه با هزینه یک هزار میلیارد تومانی به انتها رسید.
در همین رابطه، سعید نیکی سخن، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تشریح جزئیات تغییر طرح آبرسانی دولت سیزدهم گفت: «طرح افتتاح شده در روزهای اخیر به منظور آبرسانی به خوزستان، در دولت سیزدهم شروع و تامین اعتبار شد و در کمتر از 10 ماه به بهره‌برداری رسید.»
این استاد دانشگاه گفت: در 8 سال گذشته به کرات طرح آبرسانی غدیر افتتاح شده بود، اما مردم هیچ تغییر در آب شرب حس نکردند اما در حال حاضر بهره‌برداری در سال جاری زمینه بهبود قابل توجه کیفیت و کمیت آب را به همراه دارد.
بنابراین گزارش تغییر کیفیت آب در شهرستان‌های استان خوزستان محسوس بوده و به مرور زمان با پر شدن خط انتقال از آب سد دز آب به بهترین کیفیت خود می‌رسد.