آرشیو
انتخاب نشریه

درباره ما


 روزنامه اقتصاد سرآمد

   صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 

  فیروز اسماعیلی نژاد


   دوره انتشار: روزانه        زبان: فارسی

زمینه: اقتصادی   گستره توزیع : سراسری

   ضریب کیفی: 50.5

   تاریخ مجوز:     1393/03/05      
 

   زمینه اجتماعی، اقتصادی   
  

زیر نظر شورای سیاستگذاری

سردبیر: امید اسماعیلی

 

عضو انجمن صنفی مدیران نشریات ایران

عضو تعاونی مطبوعات کشور

پست الکترونیکی (E-MAIL):
Eghtesadsaramad@gmail.com
 

نشانی دفتر مرکزی: تهران- میدان فردوسی کوچه گل پرور بن بست گل پرور

 

   تماس دفتر اقتصاد سرآمد : (021) 66342108        

 همراه سردبیر روزنامه اقتصاد سرآمد:

09198543996

آدرس پایگاه اینترنتی: www.eghtesadsaramad.ir

پربازدیدترین اخبار