آرشیو
انتخاب نشریه

شناسنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فیروز اسماعیلی نژاد

قائم مقام مدیر مسئول: ولی یعقوبی


زیر نظر شورای سیاستگذاری

سردبیر: زیر نظر شورای سردبیری
 

چاپ: کاروکارگر

توزیع: کار و کارگر 

عضو انجمن صنفی مدیران نشریات ایران

عضو تعاونی مطبوعات کشور

پست الکترونیکی (E-MAIL):
Eghtesadsaramad@gmail.com
نشانی سایت:
Eeghtesadsaramad.ir

نشانی دفتر مرکزی:
تهران- بالاتر از بهشتی خیابان سهروردی شمالی - پلاک۴۵۶ - واحد۳ - طبقه سوم
تلفن مرکزی روزنامه:
88769227(021)

پربازدیدترین اخبار