تاریخ انتشار:1401/7/18
اطلس شهری کودکان و نوجوانان رونمایی می شود

شهردار منطقه ۲تهران:

اطلس شهری کودکان و نوجوانان رونمایی می شود

اقتصاد سرآمد - به مناسبت هفته ملی کودک و همچنین نکوداشت هفته تهران نخستین اطلس شهری کودکان و نوجوانان رونمایی می شود.


به گزارش اقتصاد سرآمد، مهدی صالحی با بیان اینکه کودکان به عنوان سرمایه های اجتماعی بالقوه جامعه دارای سهم ویژه ای از شهرها و فضاهای شهری هستند گفت: توجه به حقوق و نوع زیست کودکان یک اصل بنیادین در دنیای کنونی محسوب می شود و برهمین اساس اجرای طرح شهر دوستدار کودک دراولویت برنامه های مدیریت شهری منطقه قرار گرفت.
وی افزود:به منظور تعهد به اجرای کنوانسیون حقوق کودک در سطح محلی و با هدف توسعه ی برنامه های شهر دوستدار کودک؛ اطلس شهری کودکان و نوجوانان منطقه ۲ توسط حوزه اجتماعی و فرهنگی منطقه تهیه و تدوین شد صالحی بیان داشت:اطلس شهری کودکان به عنوان راهنمای ملی توسعه شهر دوستدار کودک و با هدف شناخت جامع از ابعاد مختلف مساله و آگاهی کامل از وضعیت موجود و فعلی شهر در رابطه با شاخص‌ها و متغیر‌های حوزه کودکان و نوجوانان تهیه شده است.
به گفته شهردار منطقه2 ، ویژگی های کمی- کیفی ، جمعیت شناختی، آشنایی با پتانسیل های جغرافیایی، اقلیمی، اقتصادی سطح منطقه ، برآوردنیازها و کمبودهای این قشر و همچنین امکانات و تسهیلاتی که درشرایط فعلی در اختیار آنان قرار دارد از جمله اطلاعات قابل دسترس در این اطلس استوی افزود : در این اطلس تصویری روشن و روزآمد از مشکلات کودکان و نوجوانان و همچنین تحلیل میزان دسترسی آنها به انواع خدمات حقوقی، سلامت، بهداشت، تغذیه، ایمنی و حمل و نقل برای هرگونه چشم انداز و سیاستگذاری دراین حوزه فراهم شده است.

برچسب ها : هفته ملی کودک اطلس شهری کودکان و نوجوانان زیست كودكان

اخبار روز
ضمیمه