تاریخ انتشار:1403/3/16
نیم نگاهی به انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری

نیم نگاهی به انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری

اقتصادسرآمد -کریم طالقانی - میزان مشارکت پایین دردوره مجلس دوازدهم ازیک سو وعدم همزمانی انتخابات شوراها وریاست جمهوری ازطرفی دیگر شائبه کاهش مشارکت مردم درانتخابات آتی رابه وجود آورده است.

 اما برخی تحلیلگران با  تاکید بر مشاهده  مشارکت  مردمی در تشییع  جنازه میلیونی  و با شکوه شهدای خدمت خبر از مشارکت بالا درانتخابات آتی می دهند
توپ اکنون در میدان شورای نگهبان است.و میزان مشارکت  بستگی   به تصمیم آن شورا در تایید یا رد صلاحیت ها دارد.حضور حدود۸۰ نامزد انتخاباتی که اکثرا از نمایندگان  ادوار مجلس می‌باشند بار دیگر تعریف رجل سیاسی درایران را به چالش کشید قبلا ورود  زنان  محل اعراب بود.
اما الان شامل بخش  وسیعی از رجال سیاسی شده است.که به هر دلیل  فرصت تصدی جایگاه ومقام اجرایی در دولت گذشته و حال را نیافته اند. و یا نتوانستنند نماینده مجلس یا امی رو سردار سرلشکر شوند  با این وجود حدود ۸۰نفراسم نوشتند . که دربین آن ها نمایندگانی بودندکه برای مجلس تایید صلاحیت نگرفته اند.یا در شهرستان خود به کسب رای نشده اند با ورود احمدی نژاد به وزارت کشور و ثبت نام ایشان صرف نظر از عملکرد مثبت  یا منفی بودن مدیریت ایشان، اما بایدپذیرفت.که کشور حال و فضای  انتخاتی بخود گرفت. حضور لاریجانی  و  قالیباف جهانگیری ، پزشکیان و همتی بر تلطیف فضا افزود.از حلقه دولت کنونی نیز  اسم نویسی ۵ نفر بهاری ها نیز همین حدودثبت نام کردند.
تایید یاعدم تایید احمدی نژاد و لاریجانی ذهن فعالان انتخاباتی رابه خود مشغول کرد.و می بایست در انتظار اعلام نظر نهایی شورای نگهبان ماند. .نگارنده  معتقداست  احمدی نژاد معادله راتغییر خواهدداد. به این معنی که اگر تاییدشود رقیب جدی است.و اگر نشودممکن است  نقشی 
مشابه رفسنجانی ایفاکند.و از گزینه ای موردنظرحمایت کند.
تکثر تعدادنامزدهای اصولگرا و عدم اجماع آن ها بریک گزینه هر چند میزان مشارکت را بالا خواهدبود.اما موجب اختلافات  درون جبهه ای خواهندشد‌ به نظر می رسد اصلاح طلبان در صورت تایید پزشکیان  توان اجماع و رقابت پیدا  خواهندکرد.همتی وجهانگیری  کاریزمایی
پزشکیان را ندارند.با در نظر گرفتن همه عوامل فوق و دیگر آیتم ها مشارکت بالای۳۰ درصد قابل پیش بینی است اما تایید احمدی نژاد‌‌‌،لاریجانی و پزشکیان مشارکت را. به مرز۵۰درصدخواهدرساند.

برچسب ها : انتخابات ریاست جمهوری نامزدها

اخبار روز
ضمیمه