تاریخ انتشار:1401/6/22
حمایت از پروژه‌های ملی و بین‌المللی مرکز فابا

فیروزآبادی در دیدار با هیات مدیره فابا تاکید کرد

حمایت از پروژه‌های ملی و بین‌المللی مرکز فابا

اقتصادسرآمد- ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی در دیدار با هیات مدیره مرکز فابا بر حمایت از پروژه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی مرکز فابا تأکید کرد


به گزارش اقتصادسرآمد، محمدابراهیم مقدم، رئیس هیات مدیره، محمدمراد بیات، مدیرعامل و شهرام کافی، عضو شورای برنامه ریزی مرکز فابا، برنامه های ملی و بین المللی مرکز فابا را در حضور دکتر ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی تشریح کردند.رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین حمایت خود را از چنین برنامه هایی اعلام کرد و افزود: از ظرفیت‌های مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی در راستای مأموریت خود، عرصه را برای بلوغ برنامه‌هایی که تشریح شد، فراهم می‌کنیم.

شایان ذکر است، در طول سال‌های گذشته دکتر فیروزآبادی و مرکز ملی فضای مجازی با حمایت و مشارکت خود، حضور پر رنگی بویژه در دوره‌های گذشته نمایشگاه تراکنش ایران داشته است.

اینستاگرام مرکز فابا

 Instagram.com/fabacenter

لینک شش دوره نمایشگاه تراکنش ایران

https://fabanews.com/fa/wp-content/uploads/2022/08/ITE-History-1400-HQ-000410.mp4

لینک کلیپ هفت مسیر فناورانه ۱۴۰۱

https://fabanews.com/fa/wp-content/uploads/2022/08/7SIN-FANAVARANE1080.mp4

برچسب ها : فضای مجازی نمایشگاه تراکنش ایران پروژه‌های ملی

اخبار روز
ضمیمه