تاریخ انتشار:1401/8/23
آغاز ارائه گزارش های نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه در صحن شورا

نادعلی خبر داد:

آغاز ارائه گزارش های نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه در صحن شورا

اقتصادسرآمد - سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از بررسی گزارش نظارتی 6 ماهه پروژه های تملک دارایی های سرمایه ایی حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در جلسه آتی شورای شهر تهران خبر داد

به گزارش اقتصادسرآمد، علی رضا نادعلی سخنگوی شورا با اشاره به برگزاری صد و ششمین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در روز سه شنبه بیست و چهارم آبان ماه 1401اظهار داشت: در ابتدای این جلسه نطق پیش از دستور احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهرتهران  را در دستور کارخود خواهیم داشت.
وی افزود:در ادامه حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی شهرداری مناطق 5 و 17 برای  سال های مالی 1396 لغایت 1399 ، گزارش خواهد داد.
سخنگوی شورا از بررسی طرح "اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی" در این جلسه خبر داد.
نادعلی در پایان گفت: بررسی چند پلاک ثبتی از حیث باغ یا غیر باغ بودن نیز در دستور کار اعضای شورا قرار دارد.

برچسب ها : حسابرسی شهرداری شورای عالی شهرسازی پلاک ثبتی

اخبار روز
ضمیمه