تاریخ انتشار:1401/9/14
تکمیل احداث کانال عرضی خیابان ولی عصر

مهدی وارسته:

تکمیل احداث کانال عرضی خیابان ولی عصر

اقتصادسرآمد - با احداث کانال عرضی ولی عصر، مشکلات آبگرفتگی در این محدوده رفع خواهد شد.به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی وارسته معاون فنی و عمرانی در این خصوص افزود: کانال عرضی ولی عصر در ابعاد 1 در 5/1 متر احداث شد تا آبهای سطحی یا روان آبها جمع آوری شده و به کانال ولنجک انتقال یابد. 

وارسته توضیح داد: به دلیل اهمیت موضوع شروع فصل بارندگی و  موقعیت خاص این محدوده فرا منطقه ای، پروژه با سرعت زیادی به مدت دو ماه به روش بتون اجرا شد.  

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه سه با اشاره به ضرورت احداث و ساماندهی شبکه جمع آوری آبهای سطحی جهت جلوگیری از سرازیر شدن آبهای سطحی در معابر در فصول بارندگی گفت: در راستای سیاستهای شهرداری تهران در توسعه تکمیل و به روز کردن شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی این طرح عمرانی در تقاطع ولی عصر – پارک وی اجرایی شد.

برچسب ها : شهرداری منطقه سه هدایت آبهای سطحی کانال عرضی ولی عصر

اخبار روز
ضمیمه