تاریخ انتشار:1401/11/17
آموزش تفکیک پسماند به مراجعه کنندگان سرای محلات و میادین میوه و تره بار

در منطقه سه تهران انجام شد:

آموزش تفکیک پسماند به مراجعه کنندگان سرای محلات و میادین میوه و تره بار

اقتصادسرآمد - به منظور ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست، به مراجعه کنندگان سرای محلات و میادین میوه و تره بار د در منطقه سه آموزش تفکیک پسماند ارائه می شود.

به گزارش اقتصادسرآمد، حسین سیگارودی معاون خدمات شهری و محیط زیست، نقش بازیافت زباله را در حفظ منابع طبیعی و ملی با اهمیت برشمرد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع تفکیک پسماند و نقش موثر شهروندان، ضمن استقرار ایستگاه اطلاع رسانی در میدان میوه و تره بار پیروزان و سرای محله امانیه نسبت به آموزش به شهروندان اقدام شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه سه تفکیک از مبدا را نشان دهنده اوج تعامل فرهنگی شهروندان در بحث کلان مدیریت پسماندهای شهری دانست و افزود: اساس طرح تفکیک از مبدا بر پایه آموزش همگانی و جلب مشارکت مردمی، توجه به آداب و عادات اجتماعی و استفاده از نیروهای مجرب محقق می شود.

امروزه مدیریت پسماند یکی از ضروری‌ترین محورهای توسعه پایدار است و جلوگیری از آسیب رسانی به محیط زیست، آلوده نشدن آب‌های زیرزمینی، بازیافت و پردازش پسماندها از نتایج مدیریت صحیح و جامع پسماند است.

برچسب ها : تفکیک پسماند سرای محلات میادین میوه و تره بار

اخبار روز
ضمیمه