تاریخ انتشار:1402/11/4
پایان نخستین لیگ آموزشی و پژوهشی همیار محیط زیست

با  حضور رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس صورت گرفت

پایان نخستین لیگ آموزشی و پژوهشی همیار محیط زیست

اقتصادسرآمد- مراسم اختتامیه نخستین لیگ آموزشی و پژوهشی همیار محیط زیست ویژه کودکان با  حضور رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، مدیرکل محیط زیست وتوسعه پایدارشهرداری تهران، شهردار، معاونین و مدیران منطقه دو تهران، مدیران آموزش وپرورش و نفرات برگزیده لیگ ،به مناسبت هفته هوای پاک در مجتمع آموزشی تطبیقی بین الملل دخترانه تهران برگزار شد.

به گزارش اقتصادسرآمد از روابط عمومی شهرداری منطقه 2؛ مهدی صالحی ،شهردار منطقه  در این مراسم بابیان اینکه موضوع مهم مشارکت همه مردم برای حفظ محیط زیست در اصل پنجاهم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، گفت:محیط زیست میراث آتیه ما است و همه  ما مکلف به ایفای نقش در حفظ آن هستیم  و  مدیریت شهری با اعتقاد برضرورت  بهره مندی از  ظرفیت‌های مردمی در این خصوص، لیگ آموزشی و پژوهشی همیار محیط زیست  را اجرا کرد.
وی با اشاره به ضرورت آموزش و فرهنگسازی در حفظ محیط زیست گفت: بهترین دوران آموزش مقوله‌های مختلف از جمله محیط‌زیست دوران کودکی و مدرسه است  ودر  این رویداد آموزشی به دنبال آن هستیم نسل امروز را با اهمیت حفظ محیط‌زیست آشنا کرده  و شهروندانی  دوستدار محیط‌زیست تربیت شوند.
صالحی گفت: دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﻫﻤﯿـﺖ زﯾـﺎدی در اﯾﺠـﺎد ﻧﮕـﺮشﻫـﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ دارﻧﺪ و آﻣﻮزش محیط زیست در اﯾـﻦ دوران راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻧﮕﺮش های محیط زﯾﺴﺘﯽ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. نگرش های ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ در دوران ﮐـﻮدﮐﯽ ﺷـﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ مادام اﻟﻌﻤﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
شهردار منطقه 2 با اشاره به اجرای برنامه های آموزشی در مدارس گفت:این آموزش ها در ۱۱ محور آب، هوای پاک، خاک تمیز، رودخانه، درخت، جنگل، مهربانی با حیوانات، محل زندگی جانوران، آوای طبیعت، صدای نامناسب و مکان های تاریخی به صورت غیر مستقیم و ساده با ابزارهای بازی، نقاشی، قصه، شعر و ... براساس کتاب تدوین شده سازمان حفاظت محیط زیست، به صورت تخصصی و مهارت محور ارائه شد.
وی افزود: پس از  ارائه آموزش ها، از کودکان آزمون گرفته و افراد منتخب  شناسایی و لیگ استانی معرفی شدند.
لازم به ذکر است شاهنامه خوانی توسط کودکان، نمایش کلیپ های هوای پاک ونواختن زنگ مدرسه به مناسبت هوای پاک از دیگر برنامه های مراسم اختتامیه بود.

برچسب ها : همیار محیط زیست نخستین لیگ آموزشی و پژوهشی شهرداری منطقه دو

اخبار روز
ضمیمه