عراقچی، مشاور وزیر امور خارجه:

توسعه مکُران در خلاء اتفاق نمی‌افتد

مشاور وزیر امور خارجه کشورمان درباره نشست پیش روی همایش ملی توسعه سواحل مکران گفت: امیدواریم در این نشست نگاه وسیع‌تری به منطقه و بازیگران منطقه‌ای و جهانی که درباره توسعه مکران باید به آن‌ها توجه شود، داشته باشیم.به گزارش اقتصادسرآمد، سید عباس عراقچی ‌ گفت: همایش ملی توسعه سواحل مکران در اسفند ماه برگزار خواهد شد و مجموعه‌ای از نهادها و ارگان‌ها در آن مشارکت دارند.وی ادامه داد: حدود هشتصد کیلومتر ساحل در این منطقه داریم؛ از آن ساحل‌هایی که به دریای آزاد است و آرزوی هر کشوری است. بعضی کشورها برای سی تا چهل کیلومتر ساحل این چنینی جنگ‌ها کردند. این ساحل می‌تواند توسعه دریامحور و ثروت و منافع سرشاری را برای کشور داشته باشد و البته اهمیت سیاسی و امنیتی هم دارد.دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با طرح این سوال که آیا توسعه سواحل مکران می تواند بی اعتنا به این طرح‌های منطقه‌ای باشد یا باید همسو و هماهنگ با آنها باشد؟ اظهار کرد: معتقدیم توسعه مکران در خلاء اتفاق نمی افتد در منطقه‌ای هستیم که کشورهای مختلف به آن توجه دارند و آنها هم منافع و دغدغه اقتصادی و امنیتی دارند و طرح‌های توسعه‌ای خاص خود را هم دارند و مثال مشهور آن طرح کمربند راه چین است. در این منطقه پاکستان، عمان، هند و دیگر بازیگران منطقه ای هستند و بعضا هم طرح‌هایشان را اعلام کردند و پروژه کمربند راه چین سال‌هاست که در حال انجام است. نزدیک ۵۰ میلیارد دلار چین در آن طرح سرمایه‌گذاری کرده است.
توسعه مکُران  در خلاء اتفاق نمی‌افتد
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه