برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها


وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم، گفت: در صورتی که شرایط در بازه زمانی برگزاری امتحانات مانند شرایط فعلی باشد، امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها به صورت حضوری برگزار می شود.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدعلی زلفی‌گل در گفت‌وگویی درباره برنامه وزارت علوم مبنی بر برگزاری  امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ ‎های کشور، گفت: امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها حتما به صورت حضوری برگزارمی شود.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان داشت: قطعا اگر شرایط کرونایی کشور در زمان برگزاری امتحانات پایان ترم مانند شرایط فعلی باشد، امتحانات به صورت حضوری برگزار خواهد شد.زلفی گل با بیان اینکه ما تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم، تصریح کرد: اگر در زمان برگزاری امتحانات مشکلی ایجاد شود، هر تصمیمی که ستاد ملی اتخاذ کند، موظف به اجرای آن هستیم.
برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه