تاریخ انتشار:1398/1/19
افزایش 360 درصدی مهارت آموزی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

افزایش 360 درصدی مهارت آموزی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

 

مهارت افزایی به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف سازمان آموزشی فنی و حرفه ای کشور در سال گذشته نیز از سوی این سازمان دنبال شد به گونه ای که تنها در حوزه انرژی های تجدیدپذیر شاهد رشد 360 درصدی آموزش ها بودیم.

 

به گزارش اقتصاد سرآمد به نقل از ایرنا، سازمان آموزشی فنی و حرفه ای کشور به عنوان یکی از بازوهای اصلی آموزش مهارتی، فنی و حرفه ای در ارتقا و تقویت مهارت در کشور اهداف ویژه ای را در این حوزه دنبال و طرح هایی را اجرا می کند.
آمار و گزارش ها از عملکرد یک ساله این سازمان در حوزه های مهارت افزایی، نشان از رشد و گسترش طرح های مهارتی میان اقشار مختلف دارد.
از این رو، سازمان فنی و حرفه ای کشور بخشی از فعالیت های خود را به آموزش مهارت در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اختصاص داده است به گونه ای که در سال گذشته شاهد افزایش 360 درصدی آموزش های مهارتی در این حوزه بوده ایم.
تدوین 87 عنوان استاندارد آموزش در حوز فناوری انرژی، تخصص اعتبار به تجهیز کارگاه ها، انعقاد تفاهم نامه همکاری با مجری پروژه ملی بهینه سازی انرژی و محیط زیست، اجرای دوره های زیست توده، اجرای پایلوت استفاده از انرژی خورشیدی در سه مرکز، توسعه بخش خصوصی در این حوزه با صدور مجوز تاسیس آموزش فنی و حرفه ای آزاد، طرح تاسیس نیروگاه آموزشی، برگزاری 4 دوره آموزشی سیستم های خورشیدی ویژه مربیان و شرکت های خصوصی در مرکز تربیت مربی، اجرای کارگاه های آموزشی انرژی تجدیدپذیر و تخصص 60 دستگاه آبگرمکن خورشیدی از جمله فعالیت های سازمان فنی و حرفه ای طی یک سال گذشته در حمایت از محیط زیست به شمار می رود.
افزون بر این، سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سایر زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز در حال اجرای طرح های مهارت افزایی است.

** آموزش مهارت در محیط کار واقعی
طرح آموزش مهارت در محیط کار واقعی از طرح های در حال اجرای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به شمار می رود که در سایه اجرای آن تنها در هشت ماه نخست سال 97 بیش از 33 هزار مهارت آموز در بیش از 8 هزار واحد با هدف آموزش در محیط کار واقعی پذیرفته شده اند.
هدف از اجرای این طرح حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی به ویژه صنایع دستی، آشنایی با محیط کسب و کار، استفاده از ظرفیت و توان آموزشی - علمی بنگاه های اقتصادی، کمک به بنگاه های فعال به مظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و توانمند است.
طراحی و به کارگیری سامانه رایانه ای، برگزاری دوره آموزشی روش و فنون تدریس برای مربی، صدور کارت شناسایی برای مربی و مهارت آموز نیز از تکالیف معین شده برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این طرح است.

** سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در کنار ارتقای سطح مهارت و صلاحیت حرفه ای کشور، از طریق برگزاری آزمون هایی به سنجش مهارت نیروهای شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی می پردازد.
بر همین اساس، در 9 ماهه نخست سال گذشته، بیش از یک میلیون شاغل در بخش های صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی در آزمون های سازمان آموزش فنی و حرفه ای شرکت کردند.
بر اساس نتایج آزمون ها، 62.3 درصد از شرکت کنندگان در آزمون صلاحیت حرفه ای نمره قبولی در آزمون عملی کسب کرده و 73.5 درصد نیز در آزمون کتبی قبول شده اند.

** آموزش مهارت به کارگران
مهارت آموزی به کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری از دیگر طرح های اجرایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به شمار می آید که در سایه اجرای آن تنها در 6 ماهه نخست سال 97، 7 هزار و 242 کارگر تحت آموزش های مهارتی قرار گرفتند.
آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی و ارتقای مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری از تکالیف این سازمان در اجرای این طرح به شمار می رود.
همچنین، آموزش مهارت به بهبودیافتگان مواد مخدر نیز از جمله دیگر طرح های سازمان آموزش فنی و حرفه ای در راستای ارتقای مهارت در کشور به شمار می رود که بر اساس آن سازمان مکلف به آموزش 25 هزار معتاد بهبود یافته در سال 97 شد. 
در راستای اجرای این طرح در سال گذشته، بیش از 2 میلیون زندانی در زندان آموزش دیدند. 
توانمندسازی، مهارت افزایی، ایجاد روحیه خودباوری و کممک به تامین معاش بهبودیافتگان، توانمندسازی، مهارت افزایی و کمک به تامین معاش در کنار استفاه از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه ای از جمله اهداف دنبال شده در این طرح است.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای از آموزش مهارت به جامعه روستانی نیز غافل نشده است و به دنبال اجرای طرحی در این زمینه حدود 12 میلیون آموزش بر اساس نفر- ساعت در سال 97 تحقق یافت.
دوره های مهارت آموزی به روستاییان در چهار خوشه اصلی خدمات، کشاورزی، فرهنگ و وهنر و صنعت برگزار شده است. بر همین اساس، 4 هزار و 762 دوره با هدف گسترش عدالت اجتماعی در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه، تحقق پیشرفت فرهنگی – اجتماعی، تحقق پیشرفت اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال و تحقق توسعه پایدار برگزار شده است.
مهارت آموزی به کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، معلولان، محدوده های بازآفرینی و مربیان نیز از دیگر طرح های در حال اجرای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به شمار می رود.

برچسب ها :

اخبار روز
ضمیمه