تاریخ انتشار:1400/11/3
لحظه شماری دلار برای توافق

لحظه شماری دلار برای توافق

اقتصاد سرامد - در ادامه معاملات عصر، قیمت دلار نسبت به معاملات صبح اندکی کاهش یافت.

به گزارش اقتصاد سرآمد، به این ترتیب طبق اعلام کانون صرافان دلار، با قیمت ۲۵هزار و ۴۱۰تومان برای خرید و ۲۵هزار و ۷۰۰تومان برای فروش معامله می‌شود.

یورو نیز در صرافی‌ها، ۲۸هزار و ۷۳۰تومان برای خرید و ۲۵هزار و ۷۰۰تومان برای فروش قیمت خورد.

صرافی ملی نیز دلار را حدود ۱۰۰تومان کاهش داد و قیمت آن را ۲۵هزار و ۶۷۹تومان برای فروش و ۲۵هزار و ۴۲۵تومان برای خرید اعلام کرده است.

یورو اما در تابلوی این صرافی با حدود ۳۰۰تومان افزایش با قیمت ۲۹هزار و ۲۷۹تومان برای فروش و ۲۸هزار و ۹۹۰تومان برای خرید نمایان شده است.

در سامانه نیما نیز، دلار ۲۴هزار و ۳۶۰تومان برای خرید و ۲۴هزار و ۵۸۲تومان برای فروش قیمت خورده است.

یورو نیز در این سامانه با قیمت ۲۷هزار و ۸۸۹تومان به فروش می‌رسد و قیمت خرید آن از فروشنده ۲۷هزار و ۶۳۰تومان است.

همچنین دلار در بازار آزاد نسبت به معاملات صبح حدود ۵۰تومان افزایش و در این ساعت در قیمت ۲۸هزارتومان معامله می‌شود.

هرچند تا این لحظه اخبار خاصی از وین مبنی بر توافق به گوش نمی‌رسد اما بازار با توقف در قیمت‌های فعلی نشان می‌دهد که برای رسیدن اخبار مثبت از وین لحظه شماری می‌کند.

برچسب ها : قیمت دلار برجام مذاکرات

اخبار روز
ضمیمه