تاریخ انتشار:1401/3/4
نگاه ابزاری به روابط عمومی صحیح نیست

دنیا مالی در تشریح اولین همایش روابط عمومی در انزلی تاکید کرد

نگاه ابزاری به روابط عمومی صحیح نیست

اقتصاد سرامد - نماینده مردم بندر انزلی در مجلس با بیان اینکه نگاه ابزاری به روابط عمومی  صحیح نیست، گفت: علوم روابط عمومی علوم ساده ای نیست و دربرگیرنده روانشناسی، جامعه‌شناسی  است.

به گزارش اقتصادسرآمد، احمد دنیا مالی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح اولین همایش روابط عمومی در انزلی با انتقاد از نگاه ابزاری برخی مدیران نسبت به حوزه روابط عمومی تصریح کرد: نگاه ویژه و پرداختن به حوزه  روابط عمومی لازمه اصلی هر ارگانی است.

 نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز نباید روابط عمومی را منعکس کننده رفتار برون سازمان بدانیم و از همین رو  به عقیده من در برخی از سازمان ها رفتار های درونی ای داریم که این رفتار درونی باید در یک جریان پویا و شفاف در اختیار مردم قرار بگیرد.

  دنیامالی  ادامه داد:دوستان در همه حوزه ها درحال تلاش اند که این بسیار خوب است بنابراین ما اگر می خواهیم متحول باشیم می بایست به این تلاش ها ادامه دهیم و اجازه دهیم هرکسی در این حوزه ها صاحب فکر است بتواند نظرات خود را بیان کند.

 نماینده مردم بندر انزلی در مجلس با بیان اینکه نگاه ابزاری به روابط عمومی صحیح نیست یادآورشد: علوم روابط عمومی علوم ساده ای نیست و دربرگیرنده روانشناسی، جامعه‌شناسی  است.

برچسب ها : مجلس روابط عمومی نماینده مجلس

اخبار روز
ضمیمه