تاریخ انتشار:1401/4/10
تاسیس شرکت های مشترک لجستیکی بندری و دریایی بین ایران و روسیه در دستور کار

تاسیس شرکت های مشترک لجستیکی بندری و دریایی بین ایران و روسیه در دستور کار

اقتصاد سرامد - در سیزدهمین کارگروه حمل و نقل بین ایران و روسیه، شرکت های حمل و نقل دریایی و پایانه های بندری ایران برای همکاری با روسیه اعلام آمادگی کردند.

به گزارش اقتصاد سرامد، مدیرکل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به برگزاری سیزدهمین کارگروه حمل و نقل بین ایران و روسیه در تاریخ های ۷ و ۸ تیرماه در مسکو، گفت: این نشست با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، شقوق حمل و نقل از بخش های دریایی، جاده ای، ریلی و هوایی و زیرساخت برگزار شد.

خسرو سرایی با بیان اینکه در این نشست، موضوعات فنی و عملیاتی کریدور شمال - جنوب با جزئیات کامل مورد بحث و بررسی قرار دادند، افزود: راهکارهای عملیاتی برای توافق های گذشته نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

به گفته مدیرکل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی، در سیزدهمین کارگروه حمل و نقل بین ایران و روسیه، دیجیتال کردن حمل و نقل بین دو کشور و در کل مسیر کالاهای ترانزیتی در کریدور شمال-جنوب، تاسیس شرکت های مشترک لجستیکی بندری و دریایی، استاندارد کردن رویه های مرزی خصوصا در بنادر، سرمایه گذاری متقابل طرف های روسی و ایرانی در بنادر یکدیگر مطرح شد. 

سرایی با اشاره به اعلام آمادگی کامل بخش خصوصی و شرکت های حمل و نقل دریایی و پایانه های بندری ایران برای سرمایه گذاری، خاطر نشان کرد: چگونگی و نحوه عقد قرارداد در زمینه های مختلف مورد بررسی دو طرف قرار گرفت.

برچسب ها : اقتصاد دریا اقتصاد سرامد بنادر

اخبار روز
ضمیمه