سخنگوی طرح‌های ملی صنعت آب

وزارت نیرو، از مخاطبان سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور است


سخنگوی طرح‌های ملی صنعت آب با اشاره به ابلاغ سیاست‌های توسعه اقتصاد دریا محور از سوی مقام معظم رهبری، گفت: وزارت نیرو به عنوان بخشی از دولت، یکی از مخاطبان اصلی این سیاست‌ها است.
به گزارش اقتصادسرآمد، عیسی بزرگ‌زاده به ایرنا افزود: مخاطب سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور هر سه قوه و به ویژه دولت است.
وی ادامه داد: معتقدم وزارت نیرو به عنوان بخشی از دولت یکی از مخاطبان اصلی این سیاست است و به ویژه در بندهای ۲، ۴ و ۵ سیاست‌های ابلاغی می‌تواند نقش کارسازی داشته باشد.سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: در بند ۲ به ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها اشاره شده که این قطب‌ها نیاز به زیرساخت‌های آبی دارد و نقش وزارت نیرو در این خصوص بی‌بدیل است.
بزرگ زاده گفت: در بند ۴ به تدوین طرح جامع توسعه دریامحور اشاره شده که بدون شک وزارت نیرو یکی از اعضا مهم گروه مولف طرح جامع مورد اشاره است.وی ادامه داد: در بند ۵ نیز به بهره برداری حداکثری و بهینه از منابع دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی اشاره شده که وزارت نیرو نیز به دنبال بهره برداری بهینه از آب دریا با رعایت ملاحظات محیط زیستی است.
وزارت نیرو، از مخاطبان سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور است
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه