5 خط انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران چقدر پیشرفت‌ دار‌د؟

‌سخنگوی صنعت آب با تشریح پیشرفت 5 خط انتقال آب دریا به فلات مرکزی گفت: تامین نیاز شرب و صنایع اولویت اصلی خطوط انتقال آب از دریا به فلات مرکزی است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، ‌عیسی بزرگ‌زاده با اشاره به اهمیت نقشه راه آب در راستای متنوع‌سازی منابع آبی کشور، اظهار داشت: منابع آب نامتعارف نظیر آب دریا یا پساب تصفیه شده از جمله منابعی است که در نقشه راه آب، بار قابل توجهی از نیاز را به دوش خواهد کشید.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به برنامه کوتاه مدت توسعه استفاده از آب دریا گفت: 5 خط آب دریا هم اکنون در حال فعالیت است که پس از اتمام کامل عملیات اجرایی سالانه 820 میلیون متر مکعب آب به فلات مرکزی منتقل می‌کنند.
وی افزود: البته این خطوط برای فلات مرکزی است و برنامه توسعه شیرین‌سازی آب برای تغذیه نوار ساحلی کشور نیز در دستور کار است.
بزرگ‌زاده در تشریح پیشرفت فیزیکی طرح‌های انتقال آب از دریا به فلات مرکزی گفت: خط اول موسوم به واسکو 97.5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، خط اصفهان 64 درصد پیشرفت فیزیکی ثبت کرده است، خط فارس در فاز اول 17 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، و دو خط کریدور شرق و خط دوم واسکو نیز به ترتیب 13 و 5 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
این مقام مسئول تاکید کرد: تامین نیاز شرب و صنایع اولویت اصلی خطوط انتقال آب از دریا به سمت فلات مرکزی است.
بزرگ‌زاده بیان کرد: همانطور که گفتم، تامین از منابع آب نامتعارف نظیر دریا یکی از راهکارهای پیش روی ماست و اقدامات سمت مصرف برای صرفه‌جویی در مصارف شرب و کشاورزی با ابزارهای نوین نظیر هوشمندسازی کنتورها در دستور کار قرار گرفته است.
5 خط انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران چقدر پیشرفت‌ دار‌د؟
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه