تکمیل ۷دوره آموزشی رؤسای قطار مسافری تا پایان دی ۹۷

با هدف جلوگیری از توقف مازاد قطارهای مسافری در طول سیر، دوره آموزشی آشنایی با تعویض دستی سوزن‌های برقی و کار با پنل در سیستم علائم الکتریکی CTC برای رؤسای قطار مسافری در حال برگزاری است. به گزارش اقتصاد سرآمد، علی کاظمی منش مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری، با بیان این خبر گفت: این دوره آموزشی در ۷ دوره و از ۲۴ مهر ماه در مرکز آموزش راه آهن تهران در حال برگزاری است و تا اواخر دی ماه ادامه خواهد داشت. به گفته او، دوره آموزشی آشنایی با تعویض دستی سوزنهای برقی و کار با پنل در سیستم علائم الکتریکی CTC برای رؤسای قطار مسافری جهت آشنایی هرچه بیشتر رؤسای قطار با سیستم علائم الکتریکی CTC و ارتقاء عملکرد آنها در موارد خرابی علائم و نیز جلوگیری از توقف مازاد قطارهای مسافری در طول سیر برگزار می‌شود. 
تکمیل ۷دوره آموزشی رؤسای قطار مسافری تا پایان دی ۹۷
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه