افزايش مشاركت مردمي هدف مهجورمانده شوراها

شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از دستاوردهای مهم جمهوري اسلامی است كه با تجربه 2 دهه اي خود در مسير تبديل شده به نهادی اثر گذار و راه گشاست. در ميان توفيقات بسيارشوراهاي شهر وروستا،يكي از اهداف والاي شوراها؛ ایجاد فضا و بستری برای تنظیم اولویت‌ها، هدایت سیاست گذاری‌ها به سمت افزایش سطح نشاط و مشارکت محلی است،امری که آنچنان كه بايد و شايد محقق نشده ومهجور مانده است.
يكي از دلايل اصلي عدم تمايل شهروندان به مشاركت در عرصه مديريت شهري  سیاست زدگی و بروز برخي  حواشی در عرصه مدیریت شهری برخی کلان شهرهاست، این در حالی‌ است که اساسا مدیریت شهری و مسئله شوراها امری اجتماعي و فرهنگي است ‌ و  همان طور كه در اصل ۱۰۰ قانون اساسی آمده ،دامنه فعاليت شوراها حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی‌ و رفاهی را شامل مي شود و فعاليت ها و نگاه سياسي جايي در حوزه فعاليت هاي شوراها ندارد.
از سوي ديگر نيز الگوهای موفق جهانی مدیریت شهری نشان مي‌دهد تا زمانی که در امور شهری فرصت به مدیران و نخبگان شهری و اجتماعی نرسد مشکلات شهری از حاشیه نشینی، امنیت عمومی شهر و حقوق شهروندی گرفته تا مسایل فرهنگی و ترافیک، آلودگی هوا نه تنها همچنان پا بر جا خواهند ماند و به صورت فزاینده ای عمیقتر خواهند شد.
اينجانب روز ملی شوراها را خدمت نمایندگان محترم شوراهای شهر و روستا در سراسر كشور تبریک می‌گویم و اميدوارم كه در 23 سالگي تاسيس شوراها به مقصود اساسي آن يعني «واگذاري مديريت شهري به مردم و كنار زدن سايه سياسيون از سر شهرها» نزديك تر شويم .
*رییس فراکسیون شوراها،مدیریت
 شهری و روستاها
افزايش مشاركت مردمي هدف مهجورمانده شوراها
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه