تاریخ انتشار:1397/9/26
سیستان و بلوچستان استان  پیشرو در تدوین سند آمایش

رئیس گروه طرح آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور

سیستان و بلوچستان استان پیشرو در تدوین سند آمایش

رئیس گروه طرح آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سیستان و بلوچستان یکی از استان های پیشرو در تدوین سند آمایش سرزمین است، اما به دلایلی از قافله عقب افتاد و این سند با تاخیر دنبال می شود . 
دکتر ثامنی، در جلسه کارگروه آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار استان افزود: 26 استان سند آمایش سرزمینی را ارائه دادند و سیستان و بلوچستان به همراه چهار استان ایلام، کهکلویه و بویر احمد،کردستان، اردبیل و آذربایجان غربی، موفق به انجام مطالعات و ارائه سند آمایش سرزمین نشده اند . 
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از برنامه های ما استخراج دو نوع سند از مطالعات آمایش سرزمین است که محوری برای برنامه ریزی و توسعه بلند مدت استان ها در نظر گرفته می شود یکی از سندها، سند راهبردی آمایش استان هاست که با حضور 9 وزیر در شورای عالی آمایش سرزمینی بررسی می شود و سند بعدی، سند اجرایی آمایش سرزمینی است که پروژه های مهم استان در آن ذکر خواهد شد و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد رسید . 
ثامنی بیان کرد: در بررسی های اولیه به این نتیجه رسیدیم که کارهای مطالعاتی که از سوی مشاور انجام شده است، قابل قبول  و قانع کننده نیست و باید این موضوع بیشتر بررسی شود.
استاندار سیستان و بلوچستان نیز گفت: طرح آمایش سرزمینی یکی از مهم‌ترین سندهاست که در توسعه و چشم انداز آینده استان تاثیر گذار است، چنانچه دستگاه های اجرایی به خوبی نقش خود را در آن ایفا نکنند و یاری گر مشاور طرح در تنظیم سندی کاربردی و راهگشا برای توسعه و چشم انداز استان نباشند، نقص ها باقی خواهد ماند و طرح با شکست روبه رو می شود.
احمد علی موهبتی افزود: مرحله نخست این سند در سال 1385 تهیه شد به دلیل تاخیر زیاد و نا کار آمدی مشاور قبل، طرح عقب تر از 26 استان دیگر تهیه و آماده ارائه شد اما ایراد داشت، مشاور کنونی هم نشان می دهد که از پختگی لازم در انجام کار برخوردار نیست، به همین دلیل هنوز این طرح آماده و ارائه نشده است که باید هر چه سریع تر ایرادهای این سند مادر برطرف و پس از بررسی مجدد در کارگروه به تصویب برسد و برای ارائه به دفتر طرح آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.
موهبتی بیان کرد: یکی از ایرادهای کار مشاور طرح، ارائه ندادن آن به کارشناسان استان است که خود یک نقص به حساب می آید و از همه بدتر ارائه نشدن نسخه ای از آن به مدیران دستگاه های اجرایی برای رویت و تصمیم گیری بهتر و کمک به تیم مشاور طرح است.
به گفته وی، البته این ایراد فقط مربوط به گروه مشاور طرح نیست، بلکه همه دستگاه های اجرایی در دیر آماده شدن آن مقصر هستند، زیرا به آینده کشور، استان و منطقه آسیب زده است و چنانچه به درستی به این موضوع نپردازیم و همچنان همه ایرادها دیده شود با مشکلاتی روبه رو خواهیم بود.
استاندار بیان کرد: در صورت تایید نشدن صلاحیت و توانایی مشاور کنونی و قصور او در ارائه به موقع طرح، در فهرست سیاه قرار می گیرد تا در هیچ جای کشور از او به عنوان یک مشاور ضعیف استفاده نشود.
وی خاطرنشان کرد: مشاور طرح آمایش سرزمینی استان باید در مدت 48 ساعت به سوالات مسئولان دستگاه های اجرایی پاسخ دهد و ایرادها و کاستی ها را برطرف کند، دانشگاه سیستان و بلوچستان هم وظیفه دارد این موضوع را پیگیری کند، مسئولان دستگاه های اجرایی استان باید با مشاور یا بدون مشاور موضوع سند آمایش سرزمینی را دنبال کنند و در شهرستان ها نیز کمیته برنامه ریزی در قالب برش شهرستانی تشکیل دهند.
موهبتی ادامه داد: چنانچه مشاور طرح از حضور در جلسات خوداری کند قرارداد با او لغو و به فرد شایسته ای سپرده می شود.
وی تاکید کرد: در صورتی که دفتر آمایش سرزمینی سازمان برنامه و بودجه کشور این طرح را که پس از رفع ایرادها ارسال می شود مورد تائید قرار دهد و آن را با شرح خدمات به نفع استان تشخیص دهد آن گاه با مشاور تسویه حساب می شود .
 

برچسب ها :

اخبار روز
ضمیمه