تاریخ انتشار:1402/9/21
زیباسازی بلوار شهید تیموری با کاشت درختچه و گل های فصلی

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه دو:

زیباسازی بلوار شهید تیموری با کاشت درختچه و گل های فصلی

اقتصادسرآمد - رفیوژ سبز میانی بلوارهای شهید صالحی، شهید تیموری و معلم با اجرای طرح ویژه فضای سبز با کاشت درختچه و گل های فصلی بازپیرایی و سبز شد.

به گزارش اقتصادسرآمد، علی اصغر طاهری در این باره اعلام کرد: با توجه به ویژگی سبز منطقه دو و وضعیت معابر شهری منطقه نیز با این ویژگی همخوانی داشته و سبزتر باشد بر همین اساس رفیوژ سبز میانی بلوارهای شهید صالحی، شهید تیموری و معلم به طول 175 متر اجرا شد و واکاری و بازپیرایی فضای سبز این مسیرها نیز در یک طرح ویژه اجرا شده است.
وی افزود: به منظور سرسبزی و ارتقای سطح کیفی نمای بصری در این خیابان‌ها که به عنوان یکی از بلوارهای اصلی منطقه دو محسوب می شود با همت نیروهای فضای سبز عملیات کاشت درختچه یاس هلندی به عنوان درختچه دائمی همیشه سبز در این مسیر غرس و 779 اصله درختچه ، 1349 گلدان رز و نسترن کاشته شده است.
طاهری ادامه داد: این طرح مشتمل بر خاک ریزی با خاک زراعی و کاشت درختچه می باشد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه خاطرنشان کرد: اجرای رفیوژ میانی بلوار مرزداران در راستای توسعه فضای سبز و همخوانی معابر شهری با وضعیت اقلیمی آن‌ نیز در دست اجراست.

برچسب ها : خدمات شهری و محیط زیست رفیوژ سبز فضای سبز

اخبار روز
ضمیمه