وارد‌کنندگان ماشین‌آلات چاپ از پرداخت  مالیات معاف شدند


رئیس اتحادیه چاپخانه ‌داران تهران از معافیت مالیاتی وارد‌کنندگان ماشین‌آلات چاپ خبر داد و گفت: واحدهای چاپی دارای مجوز می‌توانند بدون نیاز به تاییدیه مجزا از معافیت مربوطه بهره‌ مند شوند.به گزارش اقتصادسرآمد، احمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران با اشاره به اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده واردات ماشین آلات چاپ، گفت: وزارت اقتصاد و دارائی مهرماه امسال یک بخشنامه ابلاغی به واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی ارسال کرد که با تشخیص وزارت صنعت معدن تجارت، از پرداخت مالیات ارزش افزوده بر واردات ماشین آلات معاف هستند.وی با بیان اینکه واحدهای چاپی با توجه به اینکه زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف نشده بودند، ادامه داد: با تشخیص وزارت صمت، تنها برای واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی این معافیت اجرا می شد؛ اتحادیه چاپخانه داران تهران به این موضوع اعتراض کرد و پس از رایزنی های انجام شده، واحدهای چاپی نیز در زمره این معافیت قرار گرفتند.ابوالحسنی گفت: چاپخانه ها از پرداخت 9 درصد مالیات برارزش افزوده واردات ماشین آلات چاپ معاف هستند. واحدهای چاپی دارای مجوز که برای ورود ماشین آلات و تجهیزات نو یا مستمعل، مراحل قانونی ثبت سفارش را طی کردند، می توانند بدون نیاز به تاییدیه مجزا از معافیت مربوطه بهره مند شوند.
وارد‌کنندگان ماشین‌آلات چاپ از پرداخت  مالیات معاف شدند
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه