الزام شرکت‌های دولتی به صدور صورتحساب الکترونیک از ابتدای دی‌ماه

براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی شرکت‌‏های دولتی و سایر دستگاه‏‌های اجرایی از تاریخ اول دی‌ماه ملزم به رعایت قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.به گزارش اقتصادسرآمد، اجرای قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط گروه دوم مشمولان از ابتدای دی‏ ماه سال ‏جاری الزامی است.براساس لایحه «الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» که با قید فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، شرکت‏‌های دولتی و سایر دستگاه‌‏های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ اول دی ماه ملزم به رعایت قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.صورتحساب‏‌های صادر شده از تاریخ اول دی ماه توسط شرکت‌‏های دولتی و سایر دستگاه‌‏های اجرایی باید به صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور‏ صادر و به سامانه مودیان ارسال شود.همچنین مطابق قانون ارسال صورتحساب‏‌های الکترونیکی به سامانه‏ مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات قانون مالیات‌‏های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این زمینه نخواهند داشت.
الزام شرکت‌های دولتی به صدور صورتحساب الکترونیک از ابتدای دی‌ماه
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه