توسعه صنایع پایین‌دستی  نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی


در پی درخواست تعدادی از متقاضیان استفاده از تسهیلات قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت مهلت ارائه درخواست اولیه و بارگذاری مدارک و مستندات در درگاه ملی مجوزها را به‌مدت یک ماه (پایان آذرماه) و برای آخرین بار تمدید کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، رضا نکوئی  در این رابطه اعلام کرد: شرکت‌های مجری این طرح باید حداقل ۱۵ درصد از منابع لازم برای اجرای طرح را متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح و مراحل تأمین مالی، از طریق آورده خود تأمین کنند.وی افزود: همچنین شرکت‌های مجری طرح موظف‌اند حداکثر دو سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل ۳۰ درصد از سهام شرکت مجری طرح از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در چارچوب قوانین مربوط با انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام کنند و تمامی منابع حاصل از این واگذاری باید فقط در اجرای طرح مذکور هزینه شود.مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: این شرکت‌ها از زمان شروع تولید طرح با حداقل ۸۰ درصد ظرفیت تولید محصولات در مجوز طرح از دوره تنفس خوراک استفاده خواهند کرد.براساس اعلام معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، مهلت ارسال درخواست و بارگذاری مدارک و مستندات متقاضیان طرح‌های پتروشیمی (با خوراک پروپان یا بوتان) برای بهره‌مندی از تسهیلات قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در درگاه ملی مجوزهای کشور  (G۴B.ir یا mojavez.ir)، تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ برای آخرین بار تمدید شد.
توسعه صنایع پایین‌دستی  نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه