تکذیب حمله سایبری به سامانه  هوشمند سوخت


مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: اختلال پیش آمده در توزیع سوخت در برخی جایگاه‌های سوخت، مربوط به سامانه هوشمند سوخت نبود.به گزارش اقتصاسدرآمد، محمد صادقی درباره علت اختلال پیش آمده از حوالی ظهر امروز در برخی جایگاه‌های سوخت کشور گفت: این اختلال، مربوط به سامانه‌های پشتیبان کارتخوان‌های بانک ملت در جایگاه‌های سوخت بوده است و ارتباطی به سامانه هوشمند سوخت ندارد.وی با تاکید بر این که حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت صورت نگرفته است، افزود: اختلال در توزیع بنزین تنها مربوط به برخی جایگاه‌های سوخت کشور بوده و سراسری نیست که البته این موضوع نیز، تنها نیم ساعت زمان برده و اکنون توزیع سوخت بدون مشکل ادامه دارد.
تکذیب حمله سایبری به سامانه  هوشمند سوخت
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه