رییس کمیته دیپلماسی آب کمیسیون امنیت ملی مجلس

افغانستان نباید در تامین حقآبه هیرمند کوتاهی کند


رئیس کمیته دیپلماسی آب کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: کشور همسایه و دوست افغانستان باید به تامین حقآبه هیرمند اقدام کند و نباید هیچ کوتاهی در این زمینه داشته باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی محمودوند رئیس کمیته دیپلماسی آب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظارت میدانی که هیئت اعزامی کمیسیون از چاه نیمه‌های ۱، ۲،۳ و۴ زابل و بررسی آخرین وضعیت آب شرب حوزه سیستان و شهر زاهدان، گفت: بحران آب در کل کشور موضوع حائز اهمیتی است، این موضوع به طور ویژه در استان سیستان و بلوچستان مشهود است، مردم این سرزمین سالهاست که از این موضوع رنج می‌برند.وی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان به این استان و موضع جدی ایشان درباره تامین حقآبه هیرمند، افزود: مواضع اخیر هیئت دولت بر کمبود آب در این منطقه صحه می‌گذارد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با توجه به اهمیت موضوع امنیت آب، اقداماتی را در دستور قرار داده و امروز نیز هیئتی از منطقه نظارت میدانی انجام داد.عضو‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کشور همسایه و دوست افغانستان باید نسبت به تامین حقآبه هیرمند اقدام کند و نباید هیچ کوتاهی در این زمینه داشته باشد.
 وی همچنین تاکید کرد: دستگاه‌های آب شیرین کن نیز باید در این استان مستقر شود، همچنین باید توجه داشت که چاه‌های سطحی به طور موقت می‌توانند مشکل مردم را رفع کنند، بنابراین حفر چاه‌های ژرف باید مورد توجه مسئولان ملی و استانی قرار گیرد و در این زمینه سرمایه گذاری صورت بگیرد.
 رئیس کمیته دیپلماسی آب کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم در ادامه اظهار کرد: انتقال آب از دریای عمان نیز در دستور کار است و باید مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد تا مسئله بحرانی آب به طور کامل حل شود.
افغانستان نباید در تامین حقآبه هیرمند کوتاهی کند
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه