راه‌آهن بوشهر- شیراز یکی از مهمترین مطالبات مردم است 


بوشهر – سهیلا کرمپورنیا خبرنگار اقتصادسرآمد- مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهرگفت پروژه راه آهن -شیراز - بوشهر - عسلویه با طول ۶۵۵ کیلومتر در ۱۱ قطعه تعریف شده است که قطعات ۸-ب الی ۱۱ در استان بوشهر و مابقی در استان فارس واقع شده و یکی از مهمترین مطالبات مردم است.
سید محمود دستغیبی مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در خصوص قطعات ۱۰ الف و ب پروژه راه آهن شیراز – بوشهر – عسلویه اظهار کرد: طول قطعه ۱۰ الف این پروژه ۷/۵ کیلومتر و طول قطعه ۱۰ ب ۱۸ کیلومتر است.  
دستغیبی با اشاره به اینکه تأمین مالی برای اجرای پروژه از مهمترین موضوعات است خاطرنشان کرد: برای تأمین مالی پروژه، تهاتر نفت پیشنهاد شده است که اکنون در مراحل نهایی تهاتر قطعی قرار دارد. 
وی افزود: حدود ۱۳۳ کیلومتر این خط ریلی در استان بوشهر قرار دارد و محور بوشهر به سمت عسلویه به طول ۲۰۵ کیلومتر طراحی شده است. 
دستغیبی بیان کرد: راه‌آهن یکی از مهمترین زیرساخت‌های ارتباطی است که تکمیل راه‌آهن بوشهر- شیراز می‌تواند نقش مهمی در جابه‌جایی بار و مسافر داشته باشد. مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه این قطعات از سال ۹۷ شروع شده است، اظهار کرد: طول قطعه ۱۰ الف ۷/۵ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۲۸ درصد و قطعه ۱۰ ب  ۱۸ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۳۸ درصد در حال انجام است. 
راه‌آهن بوشهر- شیراز یکی از مهمترین مطالبات مردم است 
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه