مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان خبر داد

صدور اولین گواهی صید لنج‌های آبهای دور از درگاه ملی مجوزها در چابهار


مدیرکل شیلات استان سیستان و بلوچستان گفت: از آذرماه امسال با اتصال سامانه سماک به درگاه ملی مجوزها، اولین مجوز پیش نیاز لنج‌های آب‌های دوربه صورت آزمایشی در کشور در استان سیستان و بلوچستان صادر شد.به گزارش اقتصادسرآمد، عطاءالله رئیسی به ایسنا افزود: سامانه سماک مرداد ماه امسال رونمایی شده بود و کاربران درخواست هایشان را بارگذاری کرده بودند.وی گفت: سازمان شیلات ایران و وزارت اقتصاد، خصوصا مرکز بهبود محیط و کسب و کار جلسات زیادی داشتند و ایراداتی که در خصوص هر دو سامانه سماک و درگاه ملی وارد بود، شناسایی و رفع شد تا اینکه اولین مجوز الکترونیک پیش نیاز لنج‌های آب‌های دور به صورت آزمایشی در کشور و در استان سیستان و بلوچستان صادر شد البته قبلا و در سال ۹۷ به شکل حضوری مجوز لنج صادر شده بود.
صدور اولین گواهی صید لنج‌های آبهای دور از درگاه ملی مجوزها در چابهار
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه