صادرات دومين محموله  تخم چشم زده تمام ماده ماهي قزل آلاي رنگين كمان به افغانستان


  دومين محموله تخم چشم زده تمام ماده ماهي قزل آلا ي رنگين كمان از استان اصفهان ومزرعه آبزي نگين به ميزان صدهزار قطعه به  كشور افغانستان صادر شد 
به گزارش اقتصادسرآمد، مدير مزرعه آبزي نگين شايان فريدونشهربا اعلام اين مطلب گفت: با احتساب محموله قبلي سرجمع سيصد هزار قطعه در ماه جاري براي اولين بار در كشور صادر ميشود كه جايي بسي افتخار است كه بعد از سالها واردات و وابستگي با توليد ملي و افزايش توليدبه صادر كننده تبديل مي شويم .
وي افزود: اميدوارم كه با حمايت همه جانبه از اين توليد كنندگان زحمتكش بتوانيم درآينده اي نزديك كه دور از انتظار نيست به خودكفايي درتامين اين نهاده توليد در زنجيره توليد ماهي قزل‌آلا برسيم .
گفتني است اين مزرعه اولين مجوز زنجيره توليد ماهي قزل‌آلا در كشور را دريافت كرده است .
صادرات دومين محموله  تخم چشم زده تمام ماده ماهي قزل آلاي رنگين كمان به افغانستان
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه