دیپلماسی هوشمندانه مبتنی بر اصول فرهنگی و تمدنی

علیرضا ایزدی- معاونت میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در رویکرد جدید خود برای معرفی و دستیابی به بازارهای جدید و تقویت و توسعه صنعت گردشگری اقدامی شایسته و در خور تحسین را انجام‌ داد که علاوه ایجاد تصویری واضح و مبرهن در اصلی‌ترین بازار هدف گردشگری به نوعی تایید و تاکیدی عالمانه بر فرابخشی بودن صنعت گردشگری بود.
دیپلماسی هوشمندانه مبتنی بر اصول فرهنگی و تمدنی موجب شد نمایشگاهی فاخر از آثار ارزشمند تمدنی ایران در چین به نمایش درآید که علاوه بر تاکید بر اصالت‌ها و ریشه‌های تمدنی کهن در حقیقت گامی بلند برای مبارزه با ایران‌هراسی و تقویت دیپلماسی فرهنگی فی‌مابین ایران وچین به عنوان بزرگترین بازار اقتصاد گردشگری است.این تعامل سازنده در کنار اقدامات اندیشه‌ورزی همچون نشست کشورهای دارای تمدن کهن که قریب یک‌ماه پیش به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد در واقع رویکرد نوینی برای توسعه اقتصاد گردشگری و تصویرسازی از ریشه‌های تمدنی یکی از غنی‌ترین تمدن‌های مسیر جاده ابریشم است.این رخداد ژرف اندیشانه و آینده نگر فرصت بی‌بدیلی برای بازاریابی در حوزه گردشگری خارجی است که اقدام ارزشمند حذف روادید در چندماه گذشته در حقیقت گامی بلند و هوشمندانه برای تحقق اهداف عالیه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود.توجه جدی به منابع اقتصادی جدید و پیاده‌سازی تئوری‌ها و برنامه‌های اندیشه‌محور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی توسط قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی موجب شده برای نخستین‌بار پس از ادغام‌های پیشین ارتباطی تنگاتنگ فی‌مابین معاونت‌های تخصصی با هدف تصویرسازی به جهت مبارزه با ایران‌هراسی و توسعه پایدار صنعت گردشگری و تعریف جدی‌تری از اقتصاد گردشگری وسهم این صنعت درGDP ایران، برقرار شود.
فرصت بی بدیلی که استمرار آن، مشارکت سایر وزارت‌خانه‌های ذیربط و حمایت جدی دولت می‌تواند گامی موثر و جهشی چشم‌گیر برای رسیدن به اهداف عالیه سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ باشد.
مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث‌معنوی و طبیعی
دیپلماسی هوشمندانه مبتنی بر اصول فرهنگی و تمدنی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه