حمل ونقل دریایی خلاء صنعت هوایی را پُر می‌کند


عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که حمل ونقل دریایی می تواند خلاء صنعت هوایی را پر کند، گفت:حمل و نقل موتور محرک اقتصاد کشور است. به گزارش اقتصادسرآمد، رحمت‌الله فیروزی پوربادی با اشاره به اینکه عملکرد بندرى و دریایى کشور طى مدت اخیر چه در مقابله با تحریم هاى یکجانبه و غیرقانونى آمریکایى ها و چه در بحران شیوع ویروس کرونا قابل قبول بوده است، اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردى در بخش هاى مختلف و به ویژه حوزه بار به طور خاص عملکرد بسیار مناسب و فعالانه اى داشته است این سازمان به عنوان یک سازمان بى حاشیه فعالیت هاى خود را پیش برده است و امیدواریم به همین منوال کار خود را دنبال کند.وی با بیان اینکه امیدواریم در شرایطى که صنعت هوایى کشور تحت تاثیر تحریم و کرونا شرایط ویژه اى را تجربه مى کند، حمل و نقل دریایى خلاء به وجود آمده در این زمینه را پر کند، افزود: حمل و نقل موتور محرک اقتصاد هر کشور است، حمل و نقل دریایى، زمینى، ریلى و هوایى مکمل یکدیگر هستند و نقش مهمى را در پیشبرد وضعیت اقتصادى کشور دنبال مى کنند و در این بین حمل و نقل دریایى نقش بسیار پررنگ و مهمترى دارى که باید از سوى دولت و بخش خصوصى به آن توجه شود.
حمل ونقل دریایی خلاء صنعت هوایی را پُر می‌کند
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه