بررسی پرداختی صندوق توسعه ملی  جهت مقابله با کرونا


عملکرد مبالغ پرداختی از محل صندوق توسعه ملی جهت مقابله با بیماری کووید ۱۹ مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اقتصادسرآمد ، عملکرد مبالغ پرداختی از محل صندوق توسعه ملی جهت مقابله با بیماری کووید 19 مورد بررسی قرار گرفت.یافته های این گزارش تا تاریخ 23 بهمن ماه 1399 نشان می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کل مبلغ اختصاص یافته یک میلیارد یورویی، مبلغ 770 میلیون یورو معادل 17 هزار و 298 میلیارد تومان از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و معادل ریالی آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نموده است.وضعیت پرداخت‌های انجام شده از محل وجوه مذکور حاکی است مبلغ 14 هزار میلیارد تومان (معادل 85.9 درصد وجوه پرداختی) به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته که مبلغ 11.4 هزار میلیارد تومان آن در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها قرار گرفته است. شایان ذکر است مبلغ 1380 میلیارد تومان جهت خرید لوازم حفاظت فردی، کیت آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه‌ی بیماران پرداخت شده که تجهیزات خریداری شده میان دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها توزیع شده است.همچنین مبلغی بالغ بر 1700 میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری مشمولین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص یافته و بالغ بر 600 میلیارد تومان نیز جهت پوشش هزینه‌های درمانی سایر دستگاه‌ها پرداخت شده است.لازم به ذکر است 867 میلیارد تومان از وجوه فوق تا تاریخ مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور باقی‌مانده و توزیع نشده است.
بررسی پرداختی صندوق توسعه ملی  جهت مقابله با کرونا
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه