دبیر انجمن انبوه سازان مسکن

چه اقداماتی به بازار مسکن لطمه وارد می کند؟

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: قیمت گذاری در بخش مسکن و همچنین وارد شدن مسکن به بورس به بازار مسکن لطمه وارد می‌کند.به گزارش اقتصادسرآمد، ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن با بیان اینکه باید رقابت در بین سازندگان برای تقویت و رونق تولید ایجاد کنیم، گفت: باید سازندگان برای اجازه و یا فروش مسکن انگیزه کافی داشته باشند و بتوانند با افزایش تولید زمینه را برای ثبات قیمتی در بازار اجاره و همچنین خرید و فروش ایجاد کنند.او ادامه داد: ورود کارشناسان برای قیمت گذاری در بخش مسکن در گذشته تنها برای واحد‌های مسکونی مزایده‌ای و یا دولتی انجام می‌شد و این نحوه قیمت گذاری تنها برای پروژه‌های دولتی بوده است.رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت گذاری توسط کارشناسان برای بخش خصوصی هم مطرح شده است، گفت: طبق قوانین موجود در اسلام مالکیت محترم است و انجام چنین اقداماتی می‌تواند اثرات منفی در حوزه مسکن داشته باشد.رهبر اظهار کرد: انجام چنین اقداماتی می‌تواند در بلند مدت به بازار مسکن لطمه بزند و ما با محدودیت سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن روبه‌رو شویم، بنابراین با توجه به آنکه تولید مسکن در راس اقتصاد کشور قرار دارد، اجرای چنین طرح‌هایی خود باعث افزایش نابه سامانی در این بخش می‌شود.دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه بازار مسکن سهم بزرگی در مقایسه با سایر کالا‌ها در اقتصاد کشور دارد، افزود: قیمت مسکن به اقتصاد و تورم کشور باز می‌گردد و وجود نابه سامانی در این بازار نقش موثری در حوزه مسکن دارد.رهبر با بیان اینکه افزایش جهشی قیمت‌ها در بازار مسکن در شرایط کنونی به دلیل عدم برنامه ریزی تولید مسکن در ۴ تا ۵ سال گذشته است افزود: در ۵ سال گذشته ما در بخش تولید مسکن به شکل چشم گیری با رکود مواجه شدیم و هم اکنون اثرات این رکود در بازار به ویژه در بخش خرید و فروش حاکم شده است.دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه سالانه باید حدود ۱ میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود، افزود: متاسفانه بیشترین رقم تولید مسکن در کشور تنها ۴۰۰ هزار واحد بوده، بنابراین هر ساله با کمبود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی مواجه بوده‌ایم که این میزان کمبود تولید زمینه ساز رشد چشم گیر قیمت‌ها شده است.رهبر بیان کرد: بازار مسکن در حال حاضر در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد که این خود نیازمند ورود هرچه سریع‌تر دولت به این بازار برای ایجاد رونق تولید است.او در پایان تصریح کرد: دولت با کمک بخش خصوصی می‌تواند بازار مسکن را به سمت رونق همراه با ثبات قیمتی هدایت کند.
چه اقداماتی به بازار مسکن لطمه وارد می کند؟
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه