موضوع برجام مانند چک برگشتی نقد نشده است


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت آینده باید تمام تلاش خودش را برای رفع تحریم‌ها انجام دهد تاکید کرد که ترجیح دولت باید بر نقد کردن این چک برگشتی باشد، چرا که ما هزینه‌ها را داده‌ایم، منافع برجام را به مردم خودمان بازگردانیم و این اتفاق خواهد افتاد.به گزارش اقتصادسرآمد، مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس یازدهم درباره سرانجام برجام و اینکه دولت آینده باید بودجه را توسعه‌ای و یا تحریمی ببندد،، اظهار داشت: دو اصل را باید در کنار هم داشته باشد؛ یک اصل اینکه تحریم‌ها را بردارد، یعنی باید روی این موضوع تلاش کند. دوم بر اساس اینکه اگر طرف مقابل همراهی نکرد، توهمی فکر نکرده و واقعی فکر کنیم و بودجه را بر اساس این ببندیم که ممکن است تحریم رفع نشود؛ و بعد به سوی خنثی‌سازی تحریم‌ها برویم اینکه دولت بیاید آینده کشور را به امری موهوم و مبهم گره بزند، مثل کاری است که طی هشت سال گذشته آقای روحانی کرد و خسارت آن را دیدیم.رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: بنابراین دولت باید اصل را بر این بگذارد که تحریم‌ها وجود دارد و بر اساس آن بودجه را ببندد و منابعش را واقعی و محقق شدنی ببیند و از آن طرف تلاشش را در دو جهت به کار ببندد، و متمرکز کند رفع تحریم‌ها و خنثی سازی تحریم‌ها.وی درباره اینکه دولت رئیسی باید مذاکرات برجامی را ادمه دهد یا نه، تصریح کرد: قطعا موضوع برجام یک چک برگشتی نقد نشده و نسیه است که ما ملک و دارایی خودمان را در مقابل چک داده‌ایم. دولت آینده یا باید دارایی از دست رفته را بازگرداند یا باید این چک نسیه را نقد کرده و منافع ملت را بازگرداند.ذوالنوری گفت:‌ طبیعتا ترجیح دولت باید بر نقد کردن این چک باشد، چراکه ما هزینه‌ها را داده‌ایم، منافع برجام را به مردم خودمان بازگردانیم و این اتفاق خواهد افتاد.
موضوع برجام مانند چک برگشتی نقد نشده است
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه