تشریح اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز و پول

رئیس کل بانک مرکزی با نتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی،آخرین اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز وپول را تشریح کرد.
 به گزارش اقتصاد سرآمد، همتی؛ تشریح اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز و پولبه عبدالناصر همتی در این پیام نوشت: همانگونه که پیش بینی شده بود، درروزهای اخیر به دلیل فرصت زمانی باقیمانده از سال جاری میلادی برای تسویه حساب بنگاه ها و تجار با طرف حساب های خارجی، تقاضای واقعی ارز به طور طبیعی تاحدزیادی افزایش پیداکرد. متأسفانه این بار نیز فرصت جویان و نوسان گیران با سوار شدن بر این موج و با کمک گرفتن ازجو روانی در فضای مجازی افزایش کوتاه ‌مدتی را در نرخ ارز موجب شدند.
وی افزود: بر اساس پیش بینی انجام گرفته، دراین مقطع نیز بانک مرکزی با برنامه وتدبیر، نیاز تجار و سایر متقاضیان ارز را تأمین و با اقدامات لازم ثبات را به بازار ارز برگرداند و آن را در مسیرتعادلی برپایه بنیادهای بازار و البته مدیریت بانک مرکزی، قرارداد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این پیام نوشت: قبلا نیز تأکید کردم که ذخائر اسکناس کشور در وضعیت بسیارمطلوبی‌ است و تسلط واحاطه بانک مرکزی پرقدرت تر ازهمیشه است. درپاسخ به اظهارنگرانی برخی از صاحبنظران محترم درخصوص معضلات پیش انباشته نظام بانکی، ذکر این نکته ضروری است که برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی در بخش ارزی، هم‌راستا با اقدامات اساسی ولی دقیق این بانک دراصلاح و بازسازی نظام بانکی بوده و همچنان هردو سیاست باقوت ادامه خواهد یافت.
تشریح اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز و پول
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه