بازدید مدیرعامل موسسه فرهنگی موزه های بنیاد از موزه بانک ملی

ناصر حمیدی خواه مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد از موزه بانک ملیایران بازدید کرد.  وی در این بازدید ضمن تقدیر از اقدام ارزشمند بانک ملی ایران برای جمع آوری مجموعه ای از آثار تاریخی گفت: حضور در این مکان و مشاهده روحیه تلاش و عشق دست اندرکاران، کاملا محسوس و قابل ستایش بود. امیدوارم موفقیت‌ روزافزون این موزه، برای نسل‌های جویای دانش و علم مثمر ثمر باشد. در این دیدار برگزاری نمایشگاه های مشترک در آینده نزدیک ،مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و طرفین بر گسترش تعاملات متقابل تصریح کردند.همچنین استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های علمی و تخصصی طرفین نیز از عمده مباحث مطرح شده این دیدار بود. لازم به ذکر است، موسسه فرهنگی موزه های بنیاد از جمله مهم ترین موزه های ایران است ،تابلو های نفیس ،آثار فاخر و فراوان متعلق به ادوار مختلف تاریخی وسبک های مختلف هنری ،از جمله آثار این موسسه در تهران و رامسر است .
بازدید مدیرعامل موسسه فرهنگی موزه های بنیاد از موزه بانک ملی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه