رئیس کل بانک مرکزی خواستار شد

ضرورت انتقال تجربیات صندوق بین المللی پول برای استقلال بانکهای مرکزی

رییس کل بانک مرکزی گفت: تلاش برای اجرای اقدامات و سیاستهای مورد نیاز به منظور محدود کردن اثرات پاندمی در دستور کار قرار دارد.  به گزارش اقتصادسرآمد،علی صالح آبادی در جلسه مجازی با مدیر منطقهای خاورمیانه صندوق بینالمللی پول با اشاره به کمکهای فنی صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو به بحث پول دیجیتال پرداخت و گفت: کمک فنی صندوق در این خصوص که پدیده نوینی است میتواند در بحث اعمال سیاستهای پولی و کنترل و نظارت و کاهش نقش پول نقد در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. رئیس کل بانک مرکزی خواستار استفاده از تجربیات صندوق بین المللی پول در زمینه استقلال بانکهای مرکزی شد و گفت: استفاده از تجربیات استقلال بانکهای مرکزی میتواند نقش مهمی در حداکثرسازی اثرگذاری سیاستهای بانک مرکزی در اقتصاد را ایفا کند.بهره مندی از نحوه به کارگیری سیاستهای ارتباط جمعی و مدیریت افکارعمومی سومین موضوع کمک فنی رئیس کل بانک مرکزی از مدیر منطقهای خاورمیانه صندوق بود.  وی خاطرنشان کرد: نحوه تعامل بانک مرکزی با افکارعمومی در اجرایی کردن سیاستهای پولی و بانکی حائز اهمیت است بنابراین بازتعریف و نحوه تعامل و مواجهه با افکارعمومی بر اساس تجربیات کشورهای موفق عضو صندوق بین المللی پول میتواند برای سایر اعضا مفید باشد.   وی در ادامه به آسیب اقتصادی از بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: تلاش برای اجرای اقدامات و سیاستهای مورد نیاز به منظور محدود کردن اثرات پاندمی در دستور کار قرار دارد.  صالحآبادی با انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات ابزار تامین مالی سریع (RFI) برای واردات واکسن کرونا به دلیل فشارهای غیرمنطقی آمریکا خواستار تامین مالی برای واردات اقلام پزشکی شد و تاکید کرد: کمک به کاهش تنگناهای پیش روی شرکتها و خانوارها لازم است مورد توجه قرار گیرد.   رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه ارسال هر چه سریعتر پرونده ایران به هیئت مدیره صندوق برای تصویب پرداخت وام مانند روال معمول برای سایر کشورها را از مدیر خاورمیانه صندوق بین المللی پول خواستار شد. صالحآبادی با بیان اینکه ایران از طرح تأسیس صندوق انطباق و تثبیت (RST) برای کمک مالی به کشورها با درآمد کم و کشورهای نیازمند با درآمد متوسط استقبال میکند، افزود: اطمینان دارم این صندوق به منظور پوشش نیازهای کشورهای متقاضی برای مدیریت اقتصاد و مشکلات پیش آمده از بیماری کرونا کارا و مفید خواهد بود. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر تلاش برای ایجاد شفافیت بیشتر درباره نحوه استفاده از منابع صندوق خاطرنشان کرد: منابع استفاده نشده از کشورهای غنی به کشورهای ضعیف و نیازمند باید اجرایی و عملیاتی شود.
ضرورت انتقال تجربیات صندوق بین المللی پول برای استقلال بانکهای مرکزی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه