وزیر اقتصاد خواستار تصویب اصلاحات  مالیاتی در سران قوا شد 


وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار تصویب برخی اصلاحات مالیاتی در شورای عالی هماهنگی سران قوا شد.به گزارش اقتصادسرآمد، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار تصویب برخی اصلاحات مالیاتی در شورای عالی هماهنگی سران قوا شد.وی در مکاتبه با محسن رضایی معاون اقتصادی دولت اعلام کرد: «همان گونه که مستحضرید، مالیات به عنوان درآمد پایدار دولت یکی از مهم ترین منابع تامین درآمدهای دولت در قوانین بودجه سنواتی کل کشور می‌باشد. از طرفی دستیابی به اهداف تعیین شده در بخش مالیائی با محوریت افزایش شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا پایان دولت سیزدهم مستلزم بازنگری قوانین و مقررات گسترش پایه‌های مالیاتی، ساماندهی و هدفمند کردن معافیت ها و افزایش نقش تنظیمی مالیات و همچنین افزایش شفافیت مالیاتی و استقرار نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند می باشد که در این ارتباط لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم هم اکنون در دستور کار این وزارت قرار دارد؛ بنابراین تا زمان نهایی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بازنگری در برخی از مقررات مالیاتی برای حفظ وضع موجود منابع درآمدی و بهبود و افزایش سطح تمکین داوطلبانه مؤدیان ضرورت دارد، لذا به پیوست برخی از مقرره های مالیاتی به همراه گزارش توجیهی پیشنهادهای مذکور برای طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایفاد می گردد.»
وزیر اقتصاد خواستار تصویب اصلاحات  مالیاتی در سران قوا شد 
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه