معرفی بانک شهر به عنوان دومین بانک محبوب کشور بانک شهر با آرای شهروندان و مشتریان شبکه بانکی


 به عنوان دومین بانک محبوب در کشور معرفی شد. به گزارش اقتصادسرآمد، بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره «بانک محبوب من»؛ بانک شهر با کسب آرای مردمی در هشتمین دوره این جشنواره به عنوان دومین بانک محبوب کشور در میان بانک های دولتی و خصوصی انتخاب شد.در این دوره از جشنواره، نظرات و دیدگاه های شهروندان و مشتریان شبکه بانکی در خصوص عملکرد بانک های کشور در تمامی حوزه ها مورد بررسی قرار گرفت و بانک شهر بار دیگر توانست ضمن معرفی خود به عنوان بانکی محبوب؛ در هشتمین دوره این جشنواره محبوبیت خود را در میان هموطنان تداوم بخشد.لازم به یادآوری است، بانک شهر در دوره گذشته این جشنواره نیز به عنوان دومین بانک محبوب کشور در میان بانک های دولتی و خصوصی معرفی شده بود.
معرفی بانک شهر به عنوان دومین بانک محبوب کشور بانک شهر با آرای شهروندان و مشتریان شبکه بانکی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه