انضباط‌بخشی حساب‌های بانکی مانع سوء استفاده

کارشناس پولی و بانکی گفت: انضباط بخشی کمک می‌کند تا از سوء استفاده از حساب افرادی که در عمر خود چند میلیون تومان ندیده بودند، اما با حساب شان چند صد میلیون تومان کار می‌شد، جلوگیری به عمل آید و در نتیجه آن مشکل پولشویی هم از بین برود.به گزارش اقتصاد سرآمد،یوسف کاووسی، کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره رویکرد دولت به انضباط بخشی حساب‌های بانکی وتراکنش‌هابه ایبنا گفت: تفکیک حساب‌های شخصی، یکی از کار‌هایی است که در نتیجه انضباط بخشی حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها صورت گرفت. این قسمت به هدفمند شدن بحث مالیات‌ها بسیار کمک کرد و نیمی از پوز‌ها در نتیجه ساماندهی آن‌ها به صورت غیرفعال درآمد. به این معنا ۹ میلیون صاحب پوز فرار مالیاتی داشتند که تا آن روز با وجود درآمد اقتصادی رقمی را برای پرداخت مالیات هزینه نکرده بودند که در نتیجه هدفمند شدن بحث مالیات، مشخص شد.وی در ادامه اضافه کرد: همین اتفاق در تفکیک حساب‌ها هم در حال تحقق است. آثار تفکیک حساب‌ها در کلان ترازنامه بانک‌ها و درمجموع رشد نقدینگی و مسائل مانند آن با فرض اینکه بانک مرکزی نظارت انجام می‌دهد تا از این زاویه مشکلی به وجود نیاید، تاثیرگذار است.این کارشناس مسائل پولی و بانکی در خصوص بحث شفافیت در نتیجه انضباط بخشی حساب‌های بانکی نیز اظهار داشت: شفافیت مالی در تمام مباحث مطرح است و حتی درخصوص طرح نام بدهکاران بانکی هم مورد اشاره قرار گرفت. شفافیت همیشه با فرض اینکه همراه تسویه حساب جناحی نباشد، مفید واقع می‌شود. البته در موضوع بدهکاران بانکی اشاره به نام افرادی که گردش مالی جاری داشتند و در لیست بدهکاران قرار گرفتند، جای ایراد داشت. با این حال در مجموع شفافیت بهترین کار در سیستم است و برای بانک‌ها و بانک مرکزی جهت اعتماد مردم بسیارمهم به حساب می‌آید.کاووسی در رابطه با حکمرانی ریال نیز تصریح کرد: درحکمرانی ریال این قصد وجود دارد تا دلار در معادلات و مبادلات مردم کاهش پیدا کند که معمولا کمتر هم این اتفاق می‌افتد، زیرا اقتصاد کشور با دلار شرطی شده و برجام و مسائلی از این دست در این زمینه تاثیر گذار است. ریال زمانی تسلط را در دست خواهد گرفت که برجام امضا شود و ورودی و خروجی کشور مناسب باشد، در این شرایط می‌توان درباره حکمرانی ریال صحبت کرد.
انضباط‌بخشی حساب‌های بانکی مانع سوء استفاده
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه