بانک صنعت و معدن الگویی برای نظام یکپارچه  مدیریت بهره‌وری


به گفته علی خورسندیان، بانک صنعت و معدن اولین بانک دولتی است که توانسته در دوسال گذشته تاییدیه وزارت اقتصاد را اخذ کند و تلاش ویژه در پیاده سازی چرخه مدیریت بهره‌وری داشته باشد.به گزارش اقتصادسرآمد،  علی خورسندیان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مراسم رونمایی طراحی و استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در بانک صنعت و معدن گفت: این بانک اولین بانک دولتی است که توانسته در دوسال گذشته تاییدیه وزارت اقتصاد را اخذ کند و تلاش ویژه در پیاده سازی چرخه مدیریت بهره‌وری داشته باشد.وی ادامه داد: برهمین اساس مقرر شد چرخه مدیریت بهره‌وری این بانک به عنوان الگوی یکپارچه نظام مدیریت بهره‌وری برای دیگر بانک‌ها رونمایی شود.خورسندیان تصریح کرد: پیاده سازی نظام ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی و‌چرخه بهبود بهره‌وری از تکالیف بالادستی و یک مطالبه سیاست‌گذاری کلان در سطح رهبری به پایین است که‌همه موظف هستند استقرار چرخه بهره وری را داشته باشند.مدیرعامل بانک صنعت و معدن افزود: علاوه بر این تکلیف بالادستی، از لحاظ کارکرد اقتصادی و اجتماعی هم این موضوع ضرورتی برای همه دستگاه‌ها به حساب می‌آید.وی‌ادامه داد: در اردیبهشت ۱۴۰۰ پروژه استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری براساس الگوی تایید شده وزارت اقتصاد آغاز و جلسات مختلف کارشناسی نیز دراین باره تشکیل شد. همچنین نماگر‌های ستانده در سطوح مختلف شناسایی و هزینه‌ها در بخش‌های مختلف محاسبه شد.خورسندیان اظهار کرد: این نظام مدیریت بهره‌وری ۴فاز دارد که شامل تدوین نظامنامه بانک، طراحی و استقرار و پیاده سازی سامانه مدیریت جامع بهره‌وری، اطلاع رسانی و آموزش و ارزیابی و برنامه ریزی بهبود بهره‌وری می‌شود که برای وزارت اقتصاد ارسال و تاییدیه آن دریافت شد.
بانک صنعت و معدن الگویی برای نظام یکپارچه  مدیریت بهره‌وری
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه