عراقچی:  توسعه مکُران در خلاء اتفاق نمی‌افتد

مشاور وزیر امور خارجه کشورمان درباره نشست پیش روی همایش ملی توسعه سواحل مکران گفت: امیدواریم در این نشست نگاه وسیع‌تری به منطقه و بازیگران منطقه‌ای و جهانی که درباره توسعه مکران باید به آن‌ها توجه شود، داشته باشیم.به گزارش اقتصادسرآمد، سید عباس عراقچی ‌ گفت: همایش ملی توسعه سواحل مکران در اسفند ماه برگزار خواهد شد و مجموعه‌ای از نهادها و ارگان‌ها در آن مشارکت دارند.وی ادامه داد: حدود هشتصد کیلومتر ساحل در این منطقه داریم؛ از آن ساحل‌هایی که به دریای آزاد است و آرزوی هر کشوری است. بعضی کشورها برای سی تا چهل کیلومتر ساحل این چنینی جنگ‌ها کردند. این ساحل می‌تواند توسعه دریامحور و ثروت و منافع سرشاری را برای کشور داشته باشد و البته اهمیت سیاسی و امنیتی هم دارد.دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با طرح این سوال که آیا توسعه سواحل مکران می تواند بی اعتنا به این طرح‌های منطقه‌ای باشد یا باید همسو و هماهنگ با آنها باشد؟ اظهار کرد: معتقدیم توسعه مکران در خلاء اتفاق نمی افتد در منطقه‌ای هستیم که کشورهای مختلف به آن توجه دارند و آنها هم منافع و دغدغه اقتصادی و امنیتی دارند و طرح‌های توسعه‌ای خاص خود را هم دارند و مثال مشهور آن طرح کمربند راه چین است. در این منطقه پاکستان، عمان، هند و دیگر بازیگران منطقه ای هستند و بعضا هم طرح‌هایشان را اعلام کردند و پروژه کمربند راه چین سال‌هاست که در حال انجام است. نزدیک ۵۰ میلیارد دلار چین در آن طرح سرمایه‌گذاری کرده است.
عراقچی:  توسعه مکُران در خلاء اتفاق نمی‌افتد
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه