بیانیه انجمن مدیران روزنامه‌های  غیر دولتی در اعتراض به توقیف روزنامه جهان صنعت


 توقیف روزنامه جهان صنعت توسط هیأت نظارت بر مطبوعات باعث موجی از نگرانی در بین اصحاب رسانه شده است، این درحالی است که همگان در آسیب‌شناسی وضعیت کنونی به انتقال مرجعیت خبری از داخل به خارج از کشور اذعان دارند بنابراین اعتبارزدایی از رسانه‌های داخلی که یکی از دلایل انتقال مرجعیت است باید به دقت مورد توجه قرار گیرد لذا ضرورت مدارا و ایجاد فضای امن برای رسانه‌های داخلی به‌عنوان کلید برگشت مرجعیت خبری بسیار پر اهمیت است ولی در چنین وضعیتی، شوربختانه شاهد مجازات سختگیرانه یکی از روزنامه‌های خصوصی کشور با حکم توقیف هیات نظارت بر مطبوعات هستیم.انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی این اقدام را مجازاتی شدید و در بد‌‌ترین شرایط زمانی می‌داند؛ چرا که معتقدیم حکم به توقیف و لغو امتیاز از مصادیق مجازات قضایی و حداکثری است که باید به عنوان آخرین مجازات‌ها اعمال شود زیرا موجب سوق دادن مخاطب به رسانه‌های خارجی و بیکاری ده‌ها نیروی شاغل در رسانه خواهد شد بنابراین بر این باوریم که با این حکم، هیأت نظارت از رسالت و وظایف ذاتی خویش که همانا هدایت و حمایت از مطبوعات کشور می‌باشد عبور کرده است.به هر روی در شرایطی که جامعه نیازمند بازگشت آرامش و فراهم آوردن زمینه و بستر همدلی وهمگرایی است؛ تصمیماتی از این دست نه تنها کمکی به این ضرورت نمی نماید بلکه همچون بنزینی بر آتش ،نگرانی والتهابات بیشتری را موجب میشود.لذا از دستگاه قضایی کشور تقاضای تسریع در رسیدگی به پرونده روزنامه جهان صنعت با نگاه مشفقانه و نهایتاً رفع توقیف این روزنامه را داریم.
بیانیه انجمن مدیران روزنامه‌های  غیر دولتی در اعتراض به توقیف روزنامه جهان صنعت
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه