رقم عجیب شناسایی فرارهای مالیاتی کشور


معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد ‌تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی برای ۶۵ هزار طرح پرداخت شد، البته باید مطمئن باشیم که پول پاشی اتفاق نمی‌افتد.به گزارش اقتصادسرآمد، هادی سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص مجموعه اعمال، رفتار و برنامه‌های این دستگاه برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور گفت: کلید حلال مشکلات اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری است. متاسفانه در طی دهه گذشته در یک تله رشد نقدینگی، تورم بالا و رشد پایین اقتصادی گرفتار شدیم برای بیرون آمدن از این تله هم گریزی جز رونق سرمایه گذاری نداریم.سبحانیان با بیان اینکه سرمایه گذاری رونق نمی‌گیرد، مگر اینکه اقتصاد را برای فعالین اقتصادی پیش بینی پذیر کنیم، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، مستلزم این است که ثبات در این عرصه به وجود بیاید. مداخلات لحظه‌ای دولت و تورم به معنای بی ثباتی است. چراکه موتورهای نقدینگی را فعال نگه داشتیم و دور این موتورها نیز تشدید شده است. ناترازی در بودجه، بانک‌ها، انرژی و صندوق‌ها از جمله مسائلی است که مجموعه حاکمیت باید به آن فکر کند. تا زمانی که مشکلات در این عرصه‌ها وجود دارد نمی‌توانیم به ثبات اقتصادی امیدوار باشیم.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: البته ناترازی‌ها انباشتی از عملکرد دهه‌های گذشته است، اما در وزارت اقتصاد برای اینکه به رشد تولید در کشور کمک کنیم تصویب تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی در لایحه بودجه مورد توجه است. بند الف تبصره ۱۸ در سال‌های اخیر توسط مجلس در قوانین بودجه سنواتی درج شده است. در سال ۹۹ بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این محل، تسهیلات اشتغال و سرمایه شده است. با این ‌وجود در شش ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ و ماه‌های پایانی دولت دوازدهم حتی یک ریال هم بابت این موضوع پرداخت نشد.وی با بیان اینکه در شش ماهه اول دولت سیزدهم و شش ماه ابتدایی سال جاری توجه ویژه‌ای به پرداخت این تسهیلات شد، خاطرنشان کرد: در این مدت زمان بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد ‌تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی برای ۶۵ هزار طرح پرداخت شد. 
رقم عجیب شناسایی فرارهای مالیاتی کشور
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه