تدریس«فرآیندهای حمل و نقل مسافر دریایی» در دوره مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی


دوره آموزشی «مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی» به همت مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برگزار شد.در جدیدترین کلاس آموزشی این دوره که با تدریس جناب آقای کاپیتان سیامک علی اکبرزاده نصیری با حضور ۲۰نفر از دانش پژوهان مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برگزار گردید، « فرآیندهای حمل و نقل مسافر دریایی » تدریس شد.به گزارش اقتصادسرآمدازسی نیوز، از جمله مهم ترین مواردی که هر کدام می تواند ایمنی و امنیت مسافرین را به خطر بیاندازد، عواملی همچون:  استاندارد ایکائو زیر ۴۵ دقیقه - چمدان اول-چمدان آخر ….زمان اشغال تسمه نقاله مدیریت تجهیزات و منابع انسانی (HRM) - مدیریت بحران در مواقع بروز مشکالت پیش بینی نشده از قبیل اشکال در سیستم حمل ونقل یا قطع برق یا بروز حریق و… است.در پذیرش مسافر نیز بایستی مواردی همچون: کنترل اطلاعات بلیت و صندلی/کابین و راهنمایی مسافر، جلوگیری از تجمع و بی نظمی-(اسکله و رمپ)، اعلام نکات ایمنی و سوار شدن از محل مجاز –رمپ یا پلکان را درنظر داشت و رعایت نمود.همچنین هموطنان مقیم خارج از کشور می توانند. با شرط اقامت حداقل ۱سال (۶ماه آخر متوالی) لوازم خانه خود را از یکماه قبل تا ۹ ماه بعد از ورود به کشور با طی مراحل گمرکی به کشور خود وارد کنند(هر ۵ سال)گفتنی است مهم ترین سرفصل های آموزشی دوره مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی به شرح زیر می باشد:
۱ .کشتی مسافربري۲ .ساختار پایانه مسافربري۳ .فرآیندهاي پایانه مسافربري۴ .مقررات بین المللی پایانه مسافربري
5 .تشریفات ورود و خروج مسافر دریایی۶ .ایمنی در پایانه مسافربري۷ .امنیت در پایانه مسافربري۸ .اقلام ممنوعه9 .سنجش میزان کارایی پایانه مسافربري
تدریس«فرآیندهای حمل و نقل مسافر دریایی» در دوره مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه